Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Oracle Spatial datubāzes projektēšana telekomunikācijas elementiem"
Nosaukums angļu valodā "Oracle Spatial database projection for elements of telecommunication"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs E.Stūrmanis
Recenzents M.Kaļinka
Anotācija Maģistra darbs ar nosaukumu Oracle Spatial datubāzes projektēšana telekomunikācijas elementiem ir veltīts ģeotelpisko telekomunikāciju datu glabāšanai Oracle Spatial formātā, ar pāreju uz visu datu glabāšanu vienotā formātā saistīto problēmu un tehnoloģisko iespēju izpētei un novērtēšanai. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti datubāzes projektēšanas etapi. Lai labāk spētu saprast datubāzes projektēšanas etapus, paralēli teorētiskajam apskatam tiek apskatīts SIA Lattelekom digitālo tīklu datu Lattelekom_2 planšetu sistēmas datubāzes projektēšanas piemērs. Izstrādājot teorētisko apskatu, var secināt, ka datubāzes projektēšana ir ļoti nozīmīgs etaps informācijas sistēmas izstrādē, jo tas ir process, kad tiek analizēti un saprasti pilnībā visi datu objekti, kuru rezultātā rodas datu modelis - nav iespējams iegūt labu datu modeli, ja netiek ieguldīts rūpīgs un visaptverošs darbs pie datu modelēšanas. Darba praktiskajā daļā tiek apskatīta SIA Lattelekom esošo Lattelekom_2 planšetes sistēmas digitālo tīklu datu konvertācija Oracle Spatial formātā. Pēc datu konvertācijas tiek veikti dažādi eksperimenti ar datiem Bentley Map V8i programmatūrā. Lai spētu noteikt datu glabāšanas Oracle Spatial formātā izdevīgumu, tiek veikta SVID (Stiprās puses (angļu: Strengths), Vājās puses (angļu:Weaknesses), Iespējas (angļu: Opportunities), Draudi (angļu: Threats)) analīzes novērtējums. Veicot darba praktisko daļu, tika secināts, ka telpisko telekomunikācijas datu glabāšanai Oracle Spatial formātā, dod iespēju datus uzturēt mūsdienīgā un efektīvā vidē, kur tos ir iespējams lietot kopā ar citiem datu informācijas veidiem.
Atslēgas vārdi Datubāzes projektēšana, ĢIS, ģeotelpiskie vektordati
Atslēgas vārdi angļu valodā database projection, GIS, geospatial vector data
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2012 20:18:11