Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “The Corporate Income Tax Impact on Entrepreneurship in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Ozoliņa, VID Nodokļu parādu piedziņas, RVPN vadītājas viet
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Šī tēma ir aktuāla, jo mūsdienās uzņēmējdarbība ir galvenais valsts ekonomikas dzinējspēks, tās attīstība būtiski ietekmē kopējo Latvijas ekonomikas izaugsmi. Tādēļ nepieciešams novērst uzņēmējdarbības šķēršļus, veidot uzņēmējiem labvēlīgu nodokļu sistēmu. Pēdējos gados ir novērojama uzņēmumu ienākuma nodokļa budžeta ieņēmumu lejupslīde un nodokļa parādu veidošanās, kas liecina, ka šī nodokļa slogs ir pārāk liels. Daudziem uzņēmumiem pēdējie gadi ir nesuši minimālu peļņu, vai ļaunākajā gadījumā pat zaudējumus. Diplomdarba pētījuma mērķis ir izprast kā uzņēmumu ienākuma nodoklis veicina vai kavē uzņēmējdarbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti uzdevumi kā uzņēmumu ienākuma nodokļa vēsturiskās rašanās aplūkošana, uzņēmumu ienākuma nodokļa nozīmes izpētīšana mūsdienās, nodokļa ietekmes noteikšana uzņēmējdarbībā un valsts budžetā. Analizēt uzņēmumu ienākuma nodokļa problēmas un alternatīvas, izmantojot nodokļu maksājumu parādu statistiku valsts budžetā, kā arī veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa un mikrouzņēmumu nodokļa salīdzinājumu uzņēmumā SIA „X”. Diplomdarba pētījuma objekts ir uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā. Pētījuma priekšmets ir Latvijas uzņēmumu spēja un ieinteresētība samaksāt uzņēmumu ienākuma nodokli. Diplomdarba pētījums ir nozīmīgs valsts pārvaldei, jo darbā tiek atspoguļoti un analizēti pašreizējie uzņēmumu ienākuma nodokļa statistiskie rādītāji, kas var rosināt veikt jaunus uzlabojumus un grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. Pētījums ir lietderīgs uzņēmējiem vai tiem, kuri tikai gatavojas iesaistīties uzņēmējdarbībā, jo tiek dots ieskats arī uzņēmumu iespējās un alternatīvās maksājot uzņēmumu ienākuma nodokli valsts budžetā. Darbā ir 3 nodaļas. Darba apjoms 60 lappuses, darbā ir 11 tabulas un 16 grafiskie attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā norādīti 23 literatūras avoti, kas izmantoti izstrādājot darbu.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Corporate Income Tax Impact on Entrepreneurship in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 14:34:05