Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Investīciju projekta novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Investment project assessment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
Recenzents Mg.oec.,lekt.K.Marinska
Anotācija ANOTĀCIJA Šī bakalaura darba tēma ir Investīciju projekta novērtēšana. Darbs sastāv no ievada, divām daļām un 11 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt investīciju projekta novērtēšanas metodes, veikt to salīdzinājumu, kā arī pielietot tās konkrētu investīciju projektu izvērtēšanā, un izdarīt secinājumus, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkota investīciju būtība, investīciju projekta raksturojums, tā novērtēšanas metodes un pamatprincipi. Aprēķinu un pētījumu daļā tiek veikta jaundibināta uzņēmuma divu investīciju projektu novērtēšana. Tiek veidoti vairāki scenāriji, kā projekti varētu attīstīties, sastādītas to naudas plūsmas un veikta katra scenārija novērtēšana pēc vairākām metodēm. Rezultāti tiek apkopoti un izdarīti secinājumi par to, kurā no projektiem ir vērts investēt. Sastādot pirmajam investīciju projektam trīs attīstības scenārijus un otrajam projektam četrus attīstības scenārijus, tie tiek novērtēti pēc 6 dažādām metodēm, kuras ir būtiskas lēmumu pieņemšanā investīciju projektos. Veicot pētījumus un aprēķinus, tiek iegūti rezultāti par katra projekta tīro pašreizējo vērtību un citiem raksturojošiem rādītājiem, kā arī tiek izdarīti secinājumi par to, kurš no diviem projektiem būtu jārealizē. Darbā ietverti 19 attēli, 31 tabulas un 29 formulu vienādojumi. Darba apjoms ir 64 lapaspuses. Darbā izmantoti 20 bibliogrāfiskie avoti, to skaitā interneta resursi.
Atslēgas vārdi Investīciju projekta novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment project assesment
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 08:57:46