Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma SIA „Lauma Fabrics” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Operating efficiency enhancement project in the manufacturing company “Lauma Fabrics” Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojektu "Ražošanas uzņēmuma SIA "Lauma Fabrics" darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts" ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Oksana Tkača. Diplomdarbā tiek izstrādātas un piedāvātas realizācijai, SIA Lauma Fabrics darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Diplomprojekta projekta daļa sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopā ir 96 lapas, 41 tabula, 67 attēli, 9 formulas un 6 pielikumi. Darba izstrādē tiek izmantoti 34 informācijas gūšanas avoti. Analitiskajā daļā tiek veikta SIA "Lauma Fabrics darbības analīze. Tiek pētīta uzņēmuma ražošanas organizēšana. Analizējot uzņēmuma realizācijas rādītājus un izvērtējot, viena no galvenājiem ražošanas cehiem, Apdares ceha, darbību un ražošanas iespējas, tiek noteikts, ka pieprasījumam pēc krāsainās produkcijas ir vērojama augšanas tendence. Savukārt strādājot ar tādām jaudām kā tagad, uzņēmums nespēs nodrošināt pieprasījuma izpildi. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvātas izvirzītās analitiskajā daļā problēmas risināšanas iespējas. Tiek izstrādāts krāsošanas iekārtu noslogojuma izlīdzināšanas projekts, kurā tiek piedavāts vairāk noslogot mazāk izmanotās iekārtas. Tiek izstrādāts jaunu pamatlīdzekļu iegādes projekts, kuru realizējot, uzņēmumā būs vairāk krasošanas iekārtu. Tiek izstrādāts uzņēmuma Apdares ceha krāsošanas iekārtu iekraušanu plānošanas shēmas optimizācijas projekts, kurš paredz krāsošanas iekārtu, darbības iespējamā laika, efektīvāku izmantošanu. Tiek veikts, trīs piedāvāto projektu, realizācijas ekonomiskais novērtējums. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta jaunas atskaites izveide, Apdares ceha krāsošanas iekārtām pieslēgtajā, OrgaTex sistēmā. Tas atvieglos trešā priekšlikuma realizēšanu krāsošanas iekārtu iekraušanu plānošanas shēmas optimizācijas projektu, jo ar tās palīdzību varēs aprēķināt pieslēgto iekārtu darbības laiku un attiecīgi aprēķināt iekārtu neizmantošanas laiku. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek veikts Apdares ceha darbinieku riska faktoru novērtējums, un veicamo pasākumu noteikšana. Kā arī tiek izstrādāts Apdares ceha krāsošanas iecirkņa darba vides uzlabošanas plāns, kas paredz jaunās automatizētās ķīmiskās stacijas iegādi. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 16 grafikiem, attēliem, diagrammām un tabulām.
Atslēgas vārdi "Ražošanas uzņēmuma SIA "Lauma Fabrics" darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Operating efficiency enhancement project in the manufacturing company "Lauma Fabrics" LTD"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 09:27:30