Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „AS „DNB banka” zīmola maiņa un tā ietekmē uz klientu aktivizāciju”
Nosaukums angļu valodā “Change of the Brand Name of JSC “DNB banka” and its Impact on Customers Activities”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Lekt. N.Rudzītis
Recenzents Lekt. J.Priede
Anotācija Diplomdarba temats ir AS DNB banka zīmola maiņa un tā ietekme uz klientu aktivizāciju. Diplomdarba mērķis ir izpētīt AS DNB bankas radītājus un to ietekme uz klientu apmierinātību. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām un apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir aprakstīts zīmola jēdziens un Latvijas komercbanku zīmola maiņas prakse, kā arī to ietekme uz bankas klientiem un potenciālajiem klientiem. Otrajā nodaļā ir analizēta Baltijas valstu komercbanku darbība, Latvijas komercbanku darbība, kā arī ir aprakstīta un analizēta pētāmās bankas vēsture, organizatoriskā struktūra, konkurētspējas rādītāji, SVID analīze un iedzīvotāju viedoklis par bankas pakalpojumiem, drošību un atpazīstamību. Trešajā nodaļa izanalizēts un apkopots AS DNB banka klientu viedoklis par bankas jauno zīmolu un pakalpojumiem. Diplomdarba apjoms ir 70 lappuses. Pielikumu skaits 3. Kopējais attēlu skaits - 33, tabulu skaits 11.
Atslēgas vārdi zīmols, zīmola maiņa, DNB banka
Atslēgas vārdi angļu valodā brand, rebranding, DNB banka
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 06:49:56