Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Pakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project for a service company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 74 lapas, 33 tabulas, 33 attēli, 16 formulas un 17 lapas A4 formātā grafiskā daļa. Darba mērķis ir palielināt uzņēmuma peļņu. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un grafiskās daļas. Analītiskā daļa atspoguļo nozares un uzņēmuma raksturojumu, tiek veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un izvirzīti iespējamie attīstības procesi. Projekta aprēķinu daļā tiek attēlots katra attīstības procesa iespējamais risinājums. Viens no risinājumiem ir izveidot uzņēmumā jaunu pakalpojumu izmantojot uzņēmuma iekšējo cilvēkresursu zināšanas. Izmantojot Maksātnespējas administratora pieredzi un zināšanas, autore izveido semināru Fiziskās personas maksātnespējas process, kura mērķauditorija ir finansiālās grūtībās nonākušas fiziskas personas. Autore diplomprojektā aprēķina arī semināram bezzaudējuma punktu, lai noskaidrotu pie kāda pārdoto semināra skaita uzņēmumam projekts sāk nest peļņu. Uzņēmums pēdējos 4.gadus nav veicis nekādus ieguldījumus reklāmas jomā. Autore nākotnes attīstības iespējas saskata izmantot reklāmu, gan kā informējošo mehānismu, gan kā atgādinošo mehānismu. Tehnoloģiskajā daļā izmantojot Microsoft FrontPage 2003 programmu autore izveidoja uzņēmuma mājas lapu. Darba un dabas aizsardzības daļā ir izstrādāts preventīvu pasākumu plāns darba vietai pēc Somijas 5 baļļu matricas novērtēšanas metodes, kur tika veikta riska faktoru analīze, novēršanas veida uzskaitījums un izmaksu aprēķināšana. Grafiskā daļa satur diplomprojekta izstrādes gaitā autores veidotus grafikus, attēlus, tabulas.
Atslēgas vārdi Seminārs, pašizmaksa, preventīvu pasākumu plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā das Seminar, die Selbstkosten, Manahmen
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2012 09:40:52