Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „Namu apsaimniekošana” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing the effectivity of business performance at the company „Namu apsaimniekošana” Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Einika E. (2012.) SIA Namu apsaimniekošana darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, specializācija Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt pašreizējo uzņēmuma darbību, tā rādītājus un novērtēt finansiālo stāvokli, apskatīt problēmas, kas saistītas ar uzņēmējdarbību un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Analītiskajā daļā tiek sniegta informācija par uzņēmuma vēsturi, darbības sfēru, organizatorisko struktūru, veikta darbības rezultātu finanšu analīze un izvirzīti priekšlikumi šo rezultātu uzlabošanai, kā arī izvērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudu ietekme (SVID). Projekta aprēķinu daļā detalizēti tiek aplūkoti priekšlikumu piemēri debitoru parādu problēmu risināšanai un kā samazināt uzņēmuma izmaksas. Tehnoloģiskajā daļā autore izveido pārvaldīšanā esošo namu dzīvokļu īpašnieku datu bāzi un parāda, kā to ikdienā var izmantot uzņēmuma darbinieki. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek raksturota darba aizsardzības nozīme uzņēmumā, tās vispārīgie principi un veikta darba vides risku novērtēšana teritorijas uzkopšanas darbiniekam. Novērtējot uzņēmuma analīzi pēc diplomprojektā aprēķinātajiem rādītājiem, tie liecina, ka finansiālais stāvoklis uzņēmumā ir apmierinošs. Diplomprojektā tiek apskatītas divas galvenās problēmas- debitoru parādi un augstās preču un pakalpojumu ražošanas izmaksas. Gan uzņēmuma vadība, gan darbinieki ir ieinteresēti, lai situāciju uzlabotu. Lai to panāktu ir nepieciešams palielināt rentabilitāti, kā vienu no variantiem iesakot rīkot iepirkumus. Debitoru parādu problēmu risināšanai autore iesaka uzlabot komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem un vairākus parādu atmaksas veidus, lai neierobežotu viņus izvēlē. Diplomprojekta apjoms- 62 lpp., 26 att., 11 tab., bibliogrāfiskais saraksts - 17 nosaukumi latviešu valodā, 3 nosaukumi angļu valodā.
Atslēgas vārdi darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing the effectivity of business performance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 01:04:17