Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide SIA "Apranga BPB LV " "
Nosaukums angļu valodā "Customer Service Quality Improvement in "Apranga BPB LV" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing. Guna Čivčiša
Recenzents Mg.oec. Maira Sapata
Anotācija Šeflere I. Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide SIA Apranga BPB LV: Bakalaura darbs / I.Šeflere, G.Čivčiša. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo darbu studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un septiņas tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 28 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt un sniegt priekšlikumus klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidei SIA Apranga BPB LV. Analītiskajā daļā tiek pētīts uzņēmums SIA Apranga BPB LV, tā darbība, pašreizējais uzņēmuma klientu apkalpošanas standarts un veikta klientu apmierinātības aptauja. Analītiskās daļas beigās tiek izvirzītas problēmas, kuras tiek aprakstītas darba praktiskajā daļā. Praktiskajā daļā tiek sniegti pilnveides priekšlikumi un apskatītas iespējamās izmaksas.
Atslēgas vārdi klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer Service Quality Improvement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 17:00:28