Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Lauksaimniecības tehnikas servisa "MTZ Serviss" rekonstrukcijas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction Project of Agricultural Technics Workshop "MTZ Serviss"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ing.lektors Jānis Rudzītis
Recenzents Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Anotācija ANOTĀCIJA Inženierprojekta tēma ir „Lauksaimniecības tehnikas servisa “MTZ Serviss” rekonstrukcijas projekts”. Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt lauksaimniecības tehnikas servisa „MTZ Serviss” rekonstrukcijas projektu, un veikt pirmā pasūtījuma projekta – kāpņu ar maināmu platformas augstumu tehniskā risinājuma realizāciju. Inženierprojekta objekts ir: lauksaimniecības tehnikas serviss, kura teritorijā ir plānots izvietot metālapstrādes uzņēmumu, ar atbilstošu aprīkojumu, alumīnija konstrukciju ražošanai, un kāpnes ar maināmu platformas augstumu, kuras projektējot tika ņemtas vērā pasūtītāja prasības. Izstrādājot projektu tika izmantoti dažādi informācijas avoti. Veicot inženiertehniskos aprēķinus, tika izmantotas speciālā literatūra par mašīnbūvi, materiālu pretestību un mašīnu elementiem. Veicot aprakstošo daļu un ekonomiskos aprēķinus, tika veiktas telefoniskas aptaujas ar metāla apstrādes un sagatavju pārdošanas uzņēmumiem, kā arī tika izmantoti interneta resursi. Iegūtais projekts ir praktiski realizējams un ekonomiskie aprēķini liecina, ka projektētais uzņēmums ir pelnošs. Darbs sastāv no: projekta vides apraksta, izstrādājamā objekta analogu analīzes, projektētā objekta raksturojuma, inženiertehniskajiem aprēķiniem, ekonomiskajiem aprēķiniem, darba un vides aizsardzības apraksta. Apraksta daļas apjoms ir 82 lpp., tai skaita ir 31 attēls un 16 tabulas. Projekts grafiskajā daļā ir 8 A1 formāta rasējumi. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: Metālapstrādes uzņēmums, Alumīnija kāpnes, Alumīnija konstrukcijas.
Atslēgas vārdi Metālapstrādes uzņēmums, Alumīnija kāpnes, Alumīnija konstrukcijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Metalworking companies, aluminum ladder, aluminum structures.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 12:22:04