Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Beramo kravu transportēšanas vertikālā konveijera galveno mezglu aprēķinu metodes izstrādāšana un konstruēšana Solidworks vidē
Nosaukums angļu valodā Development of the Methods for the Analysis and Design of Basic Units of a Vertical Conveyor for Transporting Bulk Cargoes by Using Solid Works
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Lektore Zoja Smorodova
Recenzents Mg.sc.ing. Konstantīns Volinščikovs
Anotācija Diplomdarbs "Beramo kravu transportēšanas vertikālā konveijera galveno mezglu aprēķinu metodes izstrādāšana un konstruēšana Soldworks vidē" ir izpildīts, ar mērķi saņemt praktiskas un teorētiskas iemaņas vertikāla konveijera projektēšanā. Projektēšanas procesā tika realizēts projekts veidzemes ražošanas rūpnīcai. Ievadā ir pamatota izvēlēta temata aktualitāte, ir noteikts mērķis un diplomdarba uzdevumi. Diplomdarba pirmā nodaļa ir veltīta kravas transporta mašīnu lomas un nozīmes definēšanai mūsdienu rūpniecībā. Tajā ir izklāstīta attīstības vēsture un transporta mašīnu klasificēšana, kā arī nepārtrauktas darbības transporta mašīnu noteikšana. Diplomdarba otrajā nodaļā ir aplūkotas nepārtrauktas darbības transporta mašīnu galvenās klasificēšanas pazīmes, atšķirīgi konveijeru veidi un to konstruktīvie parametri, kā arī to priekšrocības un trūkumi. Diplomdarba trešajā nodaļā ir aplūkoti tikai vertikāli konveijeri beramo kravu transportēšanai, sīki aprakstīts vertikāls Flexowell konveijers un kausa elevators. Galvenā uzmanība veltīta lentes kausu elevatora konstrukcijas īpatnībām. Diplomdarba ceturtajā nodaļā ir veikts kausu elevatora pilns tehniskais aprēķins ar tuvinātu un precizēto metodēm, kā arī piedziņu vārpatas un spriegotāj trumuļa ass aprēķins un nepieciešamo komerciālo izstrādājumu piemērošana. Šajā nodaļā tāpat ir aprakstīta elevatora galveno mezglu 3D modeļu veidošana Soldworks vidē. Atsevišķiem elevatora mezgliem ir veikta analīze, ar mērķi pārbaudīt kausu elevatora drošību. Noslēguma daļā sniegti veikta darba rezultāti. Diplomdarbā ir izmantotas 7 tabulas, 66 attēli, 63 formulas, 7 pielikumi, un 21 literatūras avoti. Diplomdarba apjoms sastāda 95 lappuses.
Atslēgas vārdi Vertikālie konveijeri, kausu elevators, aprēķins, veidzemes ražotne
Atslēgas vārdi angļu valodā Vertical Conveyor, bucket elevator, calculation, sand plant
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 11:40:58