Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Kaņepāju šķiedras, to īpašības un pielietojums neaustās drānās
Nosaukums angļu valodā Hemp Fibre Properties and Usage in Nonwovens
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa
Recenzents Dr.habil.sc.ing. Guntis Strazds, VRUA prezidents
Anotācija Darba mērķis ir izpētīt Latvijā audzēto kaņepāju šķiedru īpašības atkarībā no kaņepju audzēšanas un novākšanas īpatnībām, un izvērtēt to piemērotību neausto tekstīliju ražošanai. Darbā apkopota teorētiska informācija par kaņepāju šķiedru fizikāli mehāniskajām īpašībām un to izmaiņām atkarībā no dažādiem kaņepju augšanu, novākšanu un pirmapstrādi ietekmējošiem faktoriem. Teorētiskajā daļā apskatītas arī iespējas izgatavot neaustās drānas un kompozītmateriālus. Praktisku darbu laikā apskatītas Latvijā audzētu kaņepāju šķiedru fizikāli mehāniskās īpašības un to izmaiņas atkarībā no dažādiem faktoriem. Analizēta audzēšanas apstākļu slāpekļa mēslojuma, izsējas normas, izmantotās šķirnes, kā arī vienmāju vai divmāju augu ietekme uz kaņepju šķiedru īpašībām. Pētīts kaņepju augu novākšanas apstākļu (novākšanas laika, tilināšanas izmantošanas) ietekme uz kaņepāju šķiedru fizikāli mehāniskajām īpašībām. Darbā noteikts arī kaņepāju šķiedru ķīmiskais sastāvs un THC saturs Latvijā audzētās kaņepēs. Praktisko darbu ietvaros izgatavotas 12 kaņepāju, lina un polilaktīda šķiedru neaustas drānas. Secinājumos apkopotas teorētiskajā daļā un praktiskajā daļā iegūtās galvenās atziņas. Balstoties uz izdarītajiem pētījumiem var secināt, ka Latvijā audzētu kaņepāju šķiedru īpašības būtiski ietekmē tas, vai šķiedra ir netilināta, vai tilināta, vai izturēta salā. Tilināta šķiedra zaudē stiprību, taču tā ir smalkāka un lokanāka. Mēslojuma pielietošana kaņepju augu audzēšanas procesā un izsējas normu izmaiņas būtiski neietekmē kaņepāju šķiedru fizikāli mehāniskās īpašības, taču maina kaņepju augu agronomiskos parametrus ražas daudzumu, lūksnes daudzumu. Latvijā audzētu šķiedru, novācot pirms ziedēšanas, iegūst lokanāku un smalkāku šķiedru, nekā, ja augus novāc pēc ziedēšanas. Šķiedru īpašības ietekmē arī stiebra vieta, no kuras ņemti šķiedru paraugi. Latvijā audzētas kaņepes nav narkotiskas. Darbs uzrakstīts uz 136 lappusēm. Darbā ir 94 attēli un 35 tabulas. Izmantoti 104 izziņas avoti, ko veido grāmatas, standarti, zinātniskie raksti, kā arī interneta resursi.
Atslēgas vārdi kaņepes, kaņepāju škiedra, kvalitāte, šķiedru īpašības, neaustas drānas, cauradatošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā hemp, hemp fibre, quality, fibre properties, nonwovens, needle-punching
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 15:05:22