Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Ogles gazifikācijas izmantošana koģenerācijas ciklā"
Nosaukums angļu valodā "Usage of coal gasification in the cogeneration cycle"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Dolgicers
Recenzents O.Linkevičs
Anotācija Darba mērķis ir izpētīt koģenerāciju stacijas tehnoloģijas, it īpašo uzmanību pievēršot cietā kurināmā izmantošanai. Jāatzīmē tas, ka oglei ir liels potenciāls atgriezties enerģētikā pateicoties jaunām pārstrādes tehnoloģijām, kas ļauj ražot ne tikai elektroenerģiju ļoti efektīvā un ekoloģiski tīrā veidā, bet arī citus vērtīgus ogļu produktus. Darbs sastāv no 6 daļām. Tā pirmajā daļā tiek pētīts ogles potenciāls enerģētikā. Otrā daļa ir veltīta ogles pārstrādes metodēm. Trešajā daļā tiek parādīta kombinētās siltuma un elektroenerģijas ražošanas koncepcijas, izmantojot tvaiku un kombinēta cikla iekārtas. Ceturtajā daļā ir aprakstīta koksa iegūšanas tehnoloģijas. Piektajā daļā ir aprakstīta tehnoloģiskā koncepcija Termokoks S. Sestajā daļā tiek izrēķināti koģenerācijas stacijas provizoriskie ekonomiskie rādītāji. Savā darbā es pierādu, ka ogles gazifikācijas tehnoloģija kopā ar tvaikgāzu kombinētā cikla iekārtām ļauj ļoti efektīvi pārstrādāt ogles, kā procesu rezultātā tiek iegūts papildprodukts, kam ir augsta ekonomiska vērtība. Darbs kopumā izklāstīts 62 lappusēs, tajā iekļauta 1 tabula un 33 attēli. Darbā izmantoti 16 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Koģenerācijas stacijas, ogle, tvaik-gāzes cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā Cogeneration power plant, coal, gas-steam cycle
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 17:50:43