Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „LieData” attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project of SIA „LieData””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., T.Kravčuka
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Analītiskajā daļā aprakstīti galvenie uzņēmuma darbības virzieni, veikta kapitālsabiedrības SVID analīze, kā arī veikta tirgus izpēte un analīze. Aprēķinu daļā aprakstīts noliktavas izveides projekts, jaunas mārketinga stratēģijas ieviešanas projekts un jauna produkta lietotas datortehnikas ieviešanas projekts, veikti finansiālie aprēķini un paskaidrojumi. Tehnoloģiskā daļā MS Excel vidē aprēķināti projekta finansu rādītāji. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta darba aizsardzības analīze un izveidots preventīvo pasākumu plāns ar izdevumiem. Grafiskā daļā diagrammu un tabulu veidā izveidoti dažādi rādītāji no katras diplomprojekta daļas. Galvenais secinājums, kas radās veicot diplomprojektu izveidojot noliktavu, jaunu mārketinga sistēmu un ieviešot jaunu produktu lietotu datortehniku uzņēmuma konkurētspēja un peļņa paaugstināsies Diplomprojekta apjoms ir 76 lpp., darbā ievietotas 80 tabulas, 30 attēli un izmantotas 26 formulas. Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām. Diplomprojekta izstrādē izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi attīstības projekts, noliktavas izveide, reklāmas kampaņa, akcijas preces, lietota datortehnika
Atslēgas vārdi angļu valodā development project, warehouses, advertising campaign, used computer equipment sales
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 13:51:06