Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Arodveselība un darba drošības vadības sistēmas pilnveide veselības aprūpes organizācijās"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Occupational Health and Safety Management System for the Health Care Organization"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Recenzents Mg.oec. Maira Sapata
Anotācija Paeglīte L. Arodveselība un darba drošības vadības sistēmas pilnveide veselības aprūpes organizācijā: Maģistra darbs / L. Paeglīte, I. Mežinska. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2012. - 83 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā ir 5 attēli, 1 tabula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 44 avoti latviešu, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Lean
Atslēgas vārdi angļu valodā Lean
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 20:06:32