Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA "Izdevniecība Santa" reklāmas nodaļā "
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality Management System in "Izdevniecība Santa" Ltd Advertising Department"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Recenzents Mg.oec. Dainis Lapiņš
Anotācija ANOTĀCIJA Kauliņa A. Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA „Izdevniecība Santa” reklāmas nodaļā: Maģistra darbs / A. Kauliņa, I. Mežinska. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2012. – 103 lpp.. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 4 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 8 avoti latviešu un 20angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir sniegt ieteikumus kvalitātes vadības sistēmas izveidē SIA „Izdevniecība Santa”, detalizēti izvērtējot nepieciešamās strukturālās, procesu un darbinieku aktivitāšu izmaiņas reklāmas nodaļā, un izvērtēt uzņēmuma efektivitātes uzlabošanos un ieguvumus ilgtermiņā. Pirmajā darba daļā, autore aplūko uzņēmuma procesu pārvaldību un kvalitātes vadības sistēmas no teorētiskā viedokļa, sniedzot ieskatu par iespējām izdevniecības pārvaldībā pielietot standartu ISO 9001:2008 un ISAS BCP 9001 nosacījumus, visaptverošās kvalitātes, jeb TQM, modeli, kā apraksta pašnovērtējuma un klientu pārvaldības sistēmu iespējas. Otrajā darba daļā, autore izanalizē uzņēmuma ārējo vidi, darbību ietekmējošos faktorus, kā arī novērtē uzņēmuma un reklāmas nodaļas darbību, pielietojot kvalitātes mājas modeli. Trešajā darba daļā autore sniedz ieteikumus uzņēmuma politikas izstrādei, reklāmas nodaļas darbības un uzņēmuma dokumentācijas vadības korekcijai. Nozīmīgākie secinājumi: kvalitātes vadības sistēmas ieviešana pašreiz nav iespējama, jo vadības līmenī nav izstrādāti uzņēmuma darbības mērķi, izvērtēti produkti un klienti. Žurnālu redakcijas un katra struktūrvienība orientēta uz savu, subjektīvo, darbības mērķi. Autores priekšlikumi ir sekojoši: • izanalizēt klientu (lasītāju / reklāmdevēju) profilu, vajadzības un sagaidāmās vēlmes; • noteikt kādu lasītāju segmentu izdevēji vēlas nākotnē uzrunāt; • nodefinēt uzņēmuma darbības pamatojumu, mērķi, vīziju, attīstības stratēģiju; • pielāgot produktu (žurnālu) saturu un klāstu lasītāju / reklāmdevēju vēlmēm un vajadzībām. Pēc priekšlikumu realizācijas uzņēmumā var pilnveidot esošo procesu plūsmu un pāriet uz procesu vadību, jo katras aktivitātes darbība būs vērsta uz noteiktu, uzņēmumam sasniedzamu mērķi.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas, ieviešana
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Management System, development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 10:20:33