Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Jauna produkta „Elektroniskā pavārgrāmata” izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of New Product „Electronic Cookbook”"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA I.Suija-Markova
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Meirāns A. Jauna produkta Elektroniskā pavārgrāmata izstrāde: Maģistra darbs/ A.Meirāns, I.Suija-Markova. Rīga, RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt inovatīvu interneta vides produktu Elektroniskā pavārgrāmata un plānu tā ieviešanai tirgū. Pirmajā darba daļā autors veic jauna produkta izstrādes metožu, e-komercijas un inovāciju komercializēšanas modeļu un pakalpojuma dizaina metodoloģijas izpēti, izmantojot šobrīd aktuālākos pētījumus un zinātniskos pamatojumus. Otrajā darba daļā autors analizē pētījuma objektu, iedzīvotāju interneta lietošanas paradumus un konkurējošo uzņēmumu piedāvātos produktus. Trešajā darba daļā autors, balstoties uz identificētajām mērķa klienta vajadzībām, izstrādā produkta ieviešanas un komercializācijas vadlīnijas, mārketinga stratēģiskās vadlīnijas, finanšu alternatīvas un turpmākos jaunā produkta attīstības scenārijus. Darba izstrādes gaitā tiek secināts, ka produkta ideja ir jārealizē īsā laika periodā, lai iegūtu stabilas tirgus pozīcijas pirms līdzīga konkurējoša produkta ienākšanas tirgū. Finansiāli izdevīgākā komercializācijas stratēģija ir idejas autoram veidot savu uzņēmumu. Nozīmīgākie priekšlikumi ir produkta izstrādē piesaistīt profesionālus sadarbības partnerus, kuri ir specializējušies tehnoloģisku produktu, savukārt mārketinga stratēģija ir jāfokusē uz produkta konkurētspējīgo priekšrocību.
Atslēgas vārdi Jauna produkta izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Elaboration of New Product
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 21:09:43