Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mūsdienu tendences tehniskajā tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Current Trends in Technical Translation
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.paed., asoc.prof. Diāna Rumpīte
Recenzents Mag.paed., lekt. Marija Šulca
Anotācija Anotacija Bakalaura darba autore Elvīra Jevdokimova, Bakalaura darba nosaukums: Mūsdienu tendences tehniskajā tulkošanā.ST izmantots šajā Bakalaura darbā ir "Electricity Markets. Pricing, Structures and Economics"(pp 21-83) raksta angļu biznesa rakstnieks Chris Harris, 2006.Pētījuma mērķis ir identificēt, pārbaudīt un piemērot Bakalaura darbas praktiskajā daļā pašreizējo tendenču tehniskajā tulkošanā kopsavilkumu. Bakalaura darbas teorētiskā daļa ir veltīta zinātniskās literatūras pētniecībai un analīzam, kas ietver pārskatu par ekvivalences koncepciju, funkcionālo un pragmatisko pieejas, tulka pamatzināšanas svarigumu un ierobežošanu, kā sava veida radošanu tehniskajā tulkošanā. Visas minētas tendences tiek analizētas, lai uzlabotu turpmāko tulkošanas produktu. Otrā pētījumu daļa ietver tulkošanas orientētu teksta analīzi ar piemēriem no ST. Visbeidzot, ir pamatteksta tulkojums uz krievu valodu, kur ir izmantota lielākā daļa pašreizējo tendenču un tulkošanas metozu.Bakalaura darbs sastāv no 116 lapām, bibliogrāfijas sarakstā ir 31 vienumi un 4 pielikumi, proti, pielikums 1 vispārējo valodas vārdu glosārijs ar konteksta nozīmī; pielikums 2 terminu glosārijs; pielikums 3 saīsinājumu glosārijs; pielikums 4: pamatteksts.
Atslēgas vārdi Mūsdienu tendences, funkcionāla un pragmatiska pieeja, skopos teorija, ekvivalences koncepcija
Atslēgas vārdi angļu valodā current trends, equivalence, functional approach, pragmatic approach, creativity, skopos theory
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 18:19:05