Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu piemērošana transporta uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Transport Companies Tax Application”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Nodokļu piemērošana transporta uzņēmumos”. Temata aktualitāti nosaka tās, ka transporta nozare Latvijā ir viena no svarīgākajiem tautsaimniecības nozarēm. Katru gadu tā nes būtiskus nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt nodokļu piemērošanu transporta uzņēmumos, kuri nodarbojas ar sauszemes autopārvadājumiem, kā arī izpētīt nodokļu piemērošanu konkrēta uzņēmuma SIA „XXX”, iepazīties ar to finansiālo stāvokli un izstrādāt priekšlikumus tā uzlabošanai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika izpētīti transporta uzņēmumos piemērojamo nodokļu reglamentējošie normatīvie akti, izvērtēta uzņēmuma „XXX” darbība, finansiālais stāvoklis un attīstības iespējas. Pētījuma periods ir 4 gadi, no 2008 līdz 2011 gadam. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir īsi raksturotā nodokļu sistēma Latvijas Republikā, izveidota transporta uzņēmumu nodokļu sistēma un īsi aprakstīti transporta uzņēmumos piemērojamie nodokļi. Darba otrajā nodaļā tiek dots uzņēmuma „XXX” raksturojums un aprakstīts uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Trešajā nodaļā tiek apskatīts pēc autores viedokļa iespējams uzņēmuma „XXX” attīstības virziens. Izstrādājot diplomdarbu ir izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, latviešu autoru darbi, periodika un mācību literatūras izdevumi, SIA „XXX” nepublicētie dati. Darba izstrādes gaita gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Uzņēmuma „XXX” vadība var izmantot šo darbu, ka palīgmateriālu uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādāšanā. Darba apjoms ir 62 lpp. Darbā ir ievietotas 7 tabulas, 16 attēli, 9 formulas un 4 pielikumi. Darba uzrakstīšanai izmantoti 27 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Nodokļu piemērošana transporta uzņēmumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport Companies Tax Application
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 14:42:50