Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņas ietekme uz uzņēmējdarbību”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Value Added Tax Rates Change to the Entrepreneurship”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Magrina, SIA „Regula Baltija” finanšu analītiķe
Recenzents V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba temata nosaukums ir Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņas ietekme uz uzņēmējdarbību. PVN likmju izmaiņas netieši ietekmē uzņēmējdarbības procesus, paaugstinot galaprodukta cenu, un rezultātā samazina pieprasījumu pēc preces. Izmantojot pētījuma rezultātus, uzņēmēji var piedāvāt valdībai optimālo risinājumu PVN likmju izmaiņas jautājumā. Pētījuma objekts ir PVN likmju izmaiņas nozīme uzņēmējdarbības procesā. Pētījuma priekšmets ir PVN likmju izmaiņas process. Diplomdarba izstrādāšanas mērķis ir noteikt PVN likmju izmaiņas lomu uzņēmējdarbības procesā. Darbam ir izvirzīta šāda hipotēze: PVN likmju paaugstināšanas process negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības sfēru. Darba uzdevumos ietilpst: 1. Noteikt valsts nodokļu politikas pamatvirzienus. 2. Aplūkot PVN piemērošanas procesus Latvijā. 3. Izpētīt un izvērtēt PVN likmju izmaiņas ietekmi uz uzņēmējdarbību. 4. Pierādīt darbam izvirzīto hipotēzi. Diplomdarbs sastāv no ievada daļas, diplomdarba izklāsta daļas, kur ietilpst trīs sadaļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta, kur ir uzskaitīti darba izstrādāšanas procesā izmantotie informācijas avoti, un pielikumu daļas. Pirmajā sadaļā autore aplūko Latvijas nodokļu politikas pamatvirzienus. Sadaļa sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek izskaidroti nodokļa jēdziena pamatjautājumi. Otrajā nodaļā autore nosaka valsts nodokļu politikas prioritātes un stratēģiskos mērķus. Otrajā sadaļā autore raksta par PVN piemērošanas procesiem Latvijā. Sadaļa sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā, kura sastāv no trijām apakšnodaļām, tiek izskaidrots PVN jēdziens un būtība. Otrajā nodaļā iet runa par PVN likmi, tās piemērošanas kārtību. Trešajā nodaļā, kura ietilpst trīs apakšnodaļas, autore apskata PVN aprēķināšanas un samaksas kārtību. Trešajā sadaļā autore izvērtē izmaiņas ietekmi. Sadaļa sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā, kura sastāv no četrām apakšnodaļām, tiek konstatēti PVN likmju izmaiņas pozitīvie aspekti. Otrajā nodaļā, kura sastāv no trijām apakšnodaļām, tiek konstatēti PVN likmju izmaiņas negatīvie aspekti. Trešajā nodaļā, kurā ietilpst divas apakšnodaļas, izpēta PVN likmju izmaiņas ietekmi uz uzņēmējdarbību uz piemēra, izmantojot konkrētā uzņēmuma datus. Diplomdarbā ir 22 attēli un 30 tabulas. Diplomdarba apjoms ir 61 lpp., neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA LIKMJU IZMAIŅAS IETEKME UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
Atslēgas vārdi angļu valodā Influence of Value Added Tax Rates Change to the Entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 12:34:51