Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Gulbenes MKP darba organizēšanas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Development of Organisation of Customs Activities at Gulbene’s Customs Control Point”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Darba autore ir Liene Bernāne. Darba tēma ir Gulbenes MKP darba organizācijas pilnveidošana. Darba zinātniskā vadītāja ir RTU docente Ruta Račinska. Lai noskaidrotu, cik efektīvi darbojas MKP, kas sniedz pakalpojumus vietējiem uzņēmējiem un ir nozīmīgs darbavietu nodrošinājums Gulbenes novadā dzīvojošajiem, darbā tiks izvērtēta Gulbenes MKP darba organizācija un sniegti priekšlikumi tās pilnveidošanai un uzlabošanai. Darbs sastāv no: ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un no bibliogrāfiskā saraksta. Darbs satur: 70 lappuses, 15 attēlus, 3 tabulas. Par darba uzrakstīšanas pamatu noderēja dažādu autoru grāmatas, statistiskie dati, likumdošanas materiāli, interneta resursi un prakses laikā iegūtie materiāli. Diplomdarbā tiek apskatīta Gulbenes MKP vēsture, vispārīgs Gulbenes MKP raksturojums, Gulbenes MKP darbību regulējošā likumdošana, Gulbenes MKP darba organizācija un tās pilnveidošana. Uz izdarīto secinājumu pamata izstrādāti priekšlikumi tālākai darba uzlabošanai Gulbenes MKP. Izstrādājot darbu, vairāk uzmanības tika veltīts Gulbenes MKP darba organizācijas trūkumu un problēmu izvērtēšanai, vēsturiskās attīstības pētīšanai, muitas amatpersonu darba noslogojuma rēķināšanai un darba organizācijas efektivitātes palielināšanas priekšlikumu izstrādāšanai. Darba mērķis ir izpētīt Gulbenes MKP darbību un darba efektivitāti, noskaidrot un atklāt Gulbenes MKP darba organizācijas trūkumus un sniegt priekšlikumus konstatēto trūkumu un problēmu risināšanā. Diplomdarba pētījuma pamatā ietilpst likumdošanas pētīšana, datu salīdzināšana, statistikas analīze un vidējo lielumu aprēķināšana. Diplomdarba pētījuma objekts ir Gulbenes MKP darba organizācija. Pētījuma priekšmets ir Gulbenes MKP darbību regulējošā likumdošana, muitas aprīkojums, muitas procedūru, dokumentu un muitas maksājumu apjomi, muitas amatpersonu nodrošinājums un riski, ar kādiem nākas saskarties Gulbenes MKP amatpersonām. Diplomdarbu var izmantot VID Muitas pārvalde, muitas kontroles punktu reorganizācijas procesā, kā informatīvu materiālu. Kā arī Gulbenes bibliotēkas Novadpētniecības nodaļai, kā informatīvu materiālu, par Gulbenes MKP vēsturi, attīstību un darbības rādītājiem.
Atslēgas vārdi GULBENES MKP DARBA ORGANIZĒŠANAS PILNVEIDOŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Organisation of Customs Activities at Gulbenes Customs Control Point
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 17:52:35