Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Eiropas Savienībā un tā pilnveidošanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Personal Income Tax in the European Union and its Improvement Possibilities in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Maģistra darba Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Eiropas Savienībā un tā pilnveidošanas iespējas Latvijā autore ir Anastasija Fjodorova. Maģistra darba objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā un Eiropas Savienības valstīs. Pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanas iespējas Latvijā. Darbā ir izanalizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma Latvijā, sīkāk tiek izpētīts algas nodoklis. Kā arī ir apskatītas pastāvošas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Maģistra darba mērķis ir piedāvāt un izanalizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanas iespējas Latvijā. Svarīgākie darba uzdevumi ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas analīze Latvijā un Eiropas Savienības valstīs, aktuālu problēmu atklāšana saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanas iespēju analīze, kā arī katra pilnveidošanas priekšlikuma efektivitātes noskaidrošana un finansiālā efekta aprēķināšana uz valsts budžeta ienākumiem. Tiek detalizēti izskatīti tādi galvenie iedzīvotāju ienākuma nodokļa elementi kā nodokļa likmes veids un apmērs, neapliekamā minimuma veids un apmērs, atvieglojumu apmērs par apgādībā esošām personām, nodokļa apmērs par ienākumiem no kapitāla, kā arī tiek analizēta iespēja ieviest kopīgo nodokli laulātiem un minimālās algas apmēra iespējamas izmaiņas. Darbam ir praktiskā vērtība, jo šajā darbā veiktā analīze ļauj vispusīgi novērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņu nepieciešamību un katras iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanas iespējas lietderīgumu Latvijas gadījumā. Autore sniedz konkrētus un pamatotus priekšlikumus, kas balstīti uz citu valstu pieredzes, dažādu ekonomisko aspektu analīzi un objektīviem aprēķiniem. Diplomdarba apjoms ir 93 lapaspuses. Darba temats ir izklāstīts četrās nodaļās. Pētījuma gaitā tika izmantoti 61 informācijas avoti, iekļauti 29 attēli, 14 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pilnveidošanas iespējas, nodokļa likme, neapliekamais minimums
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, improvement possibilities, tax rate, basic allowance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2012 09:02:38