Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Regulējamu ceļu mezglu caurlaidspējas analīze” („Kronvalda ielas Jelgavā rekonstrukcijas projekts no Izstādes ielas līdz Olaines ielai”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Controlled Intersection Capacity ” („Reconstruction Project of Kronvalda Street from Izstades Street to Olaines Street in Jelgava”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents prof. A.Zariņš
Anotācija ANOTĀCIJA Darba veids: Bakalaura darbs ar inženierprojektu; Bakalaura darba nosaukums: Regulējamu ceļa mezglu caurlaides spējas analīze Inženierprojekta nosaukums: Kronvalda ielas rekonstrukcijas projekts no Izstādes ielas līdz Olaines ielai Jelgavā. Darba autors: Artūrs Grēviņš Darba vadītājs: Juris Smirnovs; Bakalaura darbs par tēmu Regulējamu ceļa mezglu caurlaides spējas analīze tiek izstrādāts ar mērķi veikt analīzi par caurlaides spēju mūsdienās regulējamos ceļu mezglos kā arī veikt ieskatu pārējā autoceļu tīklā. Galvenie darba mērķi ir veikt trīs dažādiem regulējamiem krustojumiem caurlaidspējas analīzi ar dažādām metodēm. Darba uzbūve ir veidota tā, lai vispusīgi apskatītu visas jomas, kas saistītas ar caurlaidspējas aprēķiniem un to metodēm. Sākotnēji tiek apskatīti caurlaides spēju analīžu veidi kādi aprakstīti normatīvajos dokumentos un mācību grāmatās, kas attiecas uz ceļu caurlaidspēju un kapacitāti. Darbs sastāvēs no trijām daļām, pirmajā daļā es centīšos apkopot teorētisko informāciju par regulējamu ceļa mezglu caurlaidspēju, kā arī tā matemātisko pamatojumu, otrajā daļā salīdzināšu vairākas regulējamu krustojumu caurlaidspējas analīzes ar Vācu metodi, ko izmanto Latvijā, trešajā daļā, ar dažādām metodēm veikšu regulējama krustojuma caurlaidspējas analīzi vairākos mezglos, kā arī veikšu satiksmes kvalitātes novērtējumu. Mana izvēlētā inženierprojekta tēma ir Kronvalda ielas Jelgavā rekonstrukcijas projekts no Izstādes ielas līdz Olaines ielai. Inženerdarba mērķis ir pielietot Rīgas Tehniskajā universitātē 4.5 gadu laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un strādājot praksi iegūtās praktiskās zināšanas kvalitatīva, valsts standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem atbilstoša, tehniskā projekta izstrādei. Projektējamā ielas posmā tiks nodrošināta perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstoša segas nestspēja, satiksmes drošība un autobraucēja komforta līmenis. Inženierprojektā iecerēts uzlabot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni, veicot ielas seguma nomaiņu, jaunas, plašas gājēju ielas izbūve, kurai var tikt izbūvēts riteņbraucēju celiņš, satiksmes organizācijas maiņu un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu. Projekta izstrādes rezultātā paredzēts iegūtu mūsdienu principiem, estētiskajiem kritērijiem un satiksmes telpas drošības prasībām atbilstošu Kronvalda ielas posma projektu. Darba saturs: Darba sastāvā ir 8 nodaļas (126 lapaspuses neskaitot rasējumus), tajā skaitā 25 tabulas, 4 grafiki, 26 attēli un 7 rasējumi.
Atslēgas vārdi Regulējamu ceļu mezglu caurlaidspējas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Controlled Intersection Capacity
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 10:36:39