Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Biznesa inkubācija radošajās industrijās, tās pieredze un perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā „Experience and prospects of business incubation in creative industries"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore A.Vītola
Recenzents Lektors N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Biznesa inkubācija radošajās industrijās: pieredze un perspektīvas. Pētījuma mērķis ir, pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem un analīzi, sniegt priekšlikumus biznesa inkubācijas pilnveidošanai radošajās industrijās. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: izpētīt un apkopot informāciju, analizēt datus par radošajām industrijām, izpētīt un apkopot informāciju par biznesa inkubatoriem, izpētīt un apkopot informāciju par biznesa inkubatoriem radošajās nozarēs, veikt radošā inkubatora Creative Andrejsala uzņēmēju anketēšanu, apkopot un analizēt to viedokli, izstrādāt un pamatot secinājumus par biznesa inkubāciju radošajās industrijās, sniegt priekšlikumus biznesa inkubācijas pilnveidošanai radošajās industrijās. Teorētiskajā daļā aplūkota radošo industriju specifika, nozīmīgums tautsaimniecības attīstībā un esošā situācija un tendences Eiropā un Latvijā, biznesa inkubatoru būtība un biznesa inkubēšana radošajās industrijās. Darba analītiskajā daļā apzināts un analizēts uzņēmumu viedoklis par radošo industriju inkubatora sniegto pakalpojumu būtiskumu. Pētījuma gaitā tika izdarīti vairāki secinājumi balstīti gan uz teorētisko pamatojumu, gan arī analītisko pētījuma daļu. Mērķa sasniegšanai izvirzītā hipotēze, uzņēmēji no radošo industriju inkubatora piedāvātajiem pakalpojumiem par būtiskiem uzskata nevis ierastos pakalpojumus - telpu nomu, komunālos pakalpojumus un grāmatvedību, bet gan pakalpojumus jaunu produktu izstrādei un ieviešanai raošanā, apstiprinājās. Uzņēmēji par ļoti būtiskiem pakalpojumiem uzskata papildus atbalsta un finansējuma piesaisti, iespēju nodibināt kontaktus un apmainīties ar pieredzi ar citiem inkubatora uzņēmumiem, saņemt konsultācijas par jaunu tehnoloģiju un produktu attīstīšanu, ņemt dalību semināros, pieredzes apmaiņas un sadarbības organizēšanas braucienos Latvijā un ārvalstīs. Darba apjoms ir 59 lpp, tas sastāv no 5 daļām. Darbā izmantoti 32 attēli un 3 tabulas.
Atslēgas vārdi radošās industrijas, biznesa inkubatori, Creative Andrejsala
Atslēgas vārdi angļu valodā creative industries, business incubator, Creative Andrejsala
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 20:08:22