Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanas un parādu piedziņas optimizācija Ventspils pilsētā
Nosaukums angļu valodā The optimization of collection of payments for utilities and management of houses and  debt collection in Ventspils 
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs LNPĢ, Mg.oec. B.Pļaviņa
Recenzents Mg.juir. D.Ose
Anotācija ANOTĀCIJA Sarma Jansone, diplomprojekts “Pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanas un parādu piedziņas optimizācija Ventspils pilsētā”. Diplomprojekta izstrādāšanas mērķis ir analizēt pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanas un parādu piedziņas optimizācijas iespējas Ventspilī. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai autore izvirzījusi vairākus uzdevumus. Tika apkopota informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem Ventspils pilsētā, analizēta maksājumu cenu veidošanās un parādu piedziņas mehānisms, izskatītas iespējas paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti, izveidojot vienotu abonēšanas centru, izskatītas iespējas samazināt maksājumus par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un komunālajiem pakalpojumiem Atbilstoši diplomprojekta mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 113 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 22 tabulas, 24 attēli, 2 pielikumi, izmantoti 44 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Pārvaldīšana, maksājumi, parādu piedziņa
Atslēgas vārdi angļu valodā management of houses, payment price, debts collection
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 15:28:05