Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Brīvās zonas nodokļi un valsts atbalsta regulējums Eiropas Savienībā un Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Free Zones and State Aid Regulation in European Union and Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Maģistra darba tēma: Brīvās zonas nodokļi un valsts atbalsta regulējums Eiropas Savienībā un Latvijā, ir aktuāla, jo Latvijā jau kopš 90.-tajiem gadiem funkcionē četras brīvās ekonomiskās zonas, par kuru regulējumu un nepieciešamību jau gadiem ilgst nopietnas diskusijas, gan valsts, gan arī Eiropas Savienības mērogā. Tādējādi būtisks faktors šo zonu darbības uzlabošanai ir citu valstu ekonomisko zonu veiksmīgās darbības pieredzes pētīšana. Par pētījuma objektu ir izvēlētas Latvijas un Polijas brīvās ekonomiskās zonas, to nodokļu un valsts atbalsta regulējums. Pētījuma priekšmets uzņēmumu ekonomiskā darbība brīvajās ekonomiskajās zonās Latvijā un Polijā. Hipotēze esošā likumdošana nodokļu administrēšanas jomā ļauj Latvijas brīvajām ekonomiskajām zonām pilnvērtīgi attīstīties un pildīt tām uzliktās funkcijas. Lai sasniegtu maģistra darba pētījumam izvirzīto mērķi - ņemot vērā gan pozitīvo, gan negatīvo starptautisko pieredzi, izanalizēt brīvo ekonomisko zonu attīstības tendences Latvijā un Polijā, kā arī izvērtēt to darbības rezultātus, rast priekšlikumus to turpmākai veiksmīgai attīstībai, lai veicinātu reģionu attīstību, - autore pētīja brīvo ekonomisko zonu vēsturisko attīstību un izveides mērķus, analizēja brīvo ekonomisko zonu jēdzienu un raksturoja brīvo ekonomisko zonu veidus, darbības principus. Tika analizēts arī Eiropas Savienības regulējums valsts atbalsta un kaitīgas nodokļu konkurences jautājumos, kā arī pētīta Latvijas un Polijas ekonomisko zonu darbības pieredze. Pētījuma beigās tika konstatētas problēmas, sniegti secinājumi, kā arī piedāvāti priekšlikumi Latvijas brīvo ekonomisko zonu attīstībai un darbības pilnveidošanai. Pētījumā autore vairāk pievēršas Latvijas speciālo ekonomisko zonu darbības pieredzes un rādītāju analizēšanai, kā arī tiek apskatīti 14 Polijas brīvo ekonomisko zonu darbības rezultāti un regulējums. Veicot pētījumu ar monogrāfiskās, normatīvo aktu analīzes, statistikas analīzes, dinamikas, salīdzinājuma un grafisko metodēm, ir izdarīti secinājumi, kuru rezultātā ir izdalīti Latvijas ekonomisko zonu trūkumi, kā arī sniegti priekšlikumi to darbības pilnveidošanai, kas var tikt izmantoti par pamatu Latvijas brīvo ekonomisko zonu turpmākās darbības uzlabošanai. Pētījuma periods ir 2000. 2011.gads, taču darbā ir iekļauti arī dati par 2012. gadu. Maģistra darba apjoms ir 100 lapas. Tas sastāv no 5 sadaļām, kas sadalītas 10 nodaļās. Pētījumā ietvertas 7 tabulas, 16 attēli. Pētījuma veikšanā izmantoti 107 bibliogrāfiskie avoti grāmatas, normatīvie akti, pētījumi, kā arī citi interneta resursi latviešu, krievu, angļu un poļu valodās.
Atslēgas vārdi Brīvās ekonomiskās zonas, speciālās ekonomiskās zonas, valsts atbalsts
Atslēgas vārdi angļu valodā Free zones, special economic zones, state aid
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 08:44:37