Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Transportlīdzekļu un ceļu nodokļu sistēmas pilnveidošana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Vehicular and Road Tax System in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Darba autore: Alla Šveca. Darba nosaukums: Transportlīdzekļu un ceļu nodokļu sistēmas pilnveidošana. Darba mērķis ir izpētīt transportlīdzekļu un ceļu nodokļa sistēmas attīstību Latvijā, salīdzināt ar citam valstīm un piedāvāt pilnveidošanas iespējas. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apskatīt transportlīdzekļu un ceļu nodokļu sistēmas teorētiskos aspektus; 2. Izpētīt transportlīdzekļu un ceļu nodokļa vēsturisko attīstību Latvijā; 3. Apskatīt citu valstu risinājumus sakarā ar transportlīdzekļu un ceļu nodokli. 4. Diplomdarbs sastāv no četrām daļām, kurās secīgi tiek analizēti un risināti darba uzdevumā aprakstītie jautājumi. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti citās valstīs piedāvātie risinājumi saistībā ar ceļa nodokli. Otrajā nodaļā ir apskatīta transportlīdzekļu un ceļu nodokļa teorija un vēsturiska attīstība. Izpētīts, kas ir nodokļa maksātāji, ar nodokli apliekamais objekts, kādi atvieglojumi pienākas nodokļa maksātājiem, kā arī tā likmes iekasēšanas veidi. Trešajā nodaļā tiek aprakstīti nodokļi, ar kuriem sastopas cilvēki, kuri maksā transportlīdzekļu un ceļu nodokli. Ceturtajā nodaļā tiek aprakstīti aptaujas rezultāti, kurā piedalījās cilvēki no 18 līdz 35 gadiem, apkopoti secinājumi un piedāvāti daži risinājumi. Diplomdarba nobeigumā izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi Latvijas Republikas transportlīdzekļu un ceļu nodokļu sistēmas pilnveidošanai. Diplomdarba apjoms ir 60 lappuses, tas satur 7 tabulas, 9 attēlus, 1 pielikums 39 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Transporlīdzekļu un ceļu nodokļu sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Vehicular and Road Tax System in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 15:21:02