Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas muitas un robežsardzes sadarbība”
Nosaukums angļu valodā “Cooperation between Latvian Customs and Border Guard”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Latvijas muitas un robežsardzes sadarbība. Lai realizētu valsts kontroles dienestu uzdevumu izpildi nepieciešama cieša sadarbība starp Latvijas tiesībaizsardzības institūcijām, nepieciešama informācijas apmaiņa, kā arī robežsargiem sadarbībā ar muitas amatpersonām jāveic kopēji pasākumi valsts robežas drošības, aizsardzības garantēšanā un kontrolē. Tāpēc ir svarīga maksimāli efektīva šo institūciju sadarbība. Darba autore kā pētījuma objektu ir izvirzījusi Muitas un Valsts robežsardzes sadarbību. Savukārt pētījuma priekšmets ir minēto dienestu sadarbība MKP Terehova. Izejot no tā darba mērķis ir iepazīties, izprast, izvērtēt un izanalizēt Latvijas Muitas un Valsts robežsardzes sadarbību uz Terehovas I kategorijas Robežkontroles punkta darbības pamata. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) noskaidrot sadarbības jēdzienu; 2) iepazīties ar Valsts robežsardzes un muitas funkcijām un uzdevumiem; 3) apskatīt Latvijas Republikas valsts pārvaldes un citu institūciju pilnvaras valsts robežapsardzības jomā; 4) iepazīties ar Valsts Robežsardzes un muitas informācijas iegūšanas veidiem; 5) apskatīt muitas un Valsts robežsardzes sadarbību Terehovas RKP; 6) izanalizēt RKP Terehova muitas un Valsts robežsardzes sadarbības rezultātus; 7) uz analīzes pamata veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus sadarbības veicināšanai starp institūcijām. Lai realizētu darbā izvirzīto mērķi un uzdevumus tiks izmantotas sekojošās metodes: 1) literatūras un dokumentu atlase un analīze; 2) aprakstošā metode; 3) statistiskās analīzes metode; 4) loģiski konstruktīvā metode. Darba struktūra: darbs sastāv no divām daļām, astoņām nodaļām, septiņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantoto avotu un literatūras saraksta un pielikumiem. Darbā ir izmantotas 3 tabulas, 5 attēli un 2 pielikumi. Pirmajā daļā autore apskata Valsts robežsardzes un muitas funkcijas, uzdevumus un struktūru, kā arī informācijas iegūšanas veidus un dod ieskatu dienestu sadarbības organizēšanā. Otrajā daļā tiek vērsta uzmanība jēdzienam sadarbība un RKP Terehova muitas un Valsts robežsardzes sadarbības procesam un tiek veikta sadarbības rezultātu analīze. Analīzē tiek iekļauta Terehovas RKP statistiskie dati par 2011.gadu un 2012.gada 1.ceturksni.
Atslēgas vārdi muitas un robežsardzes sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Cooperation between Customs and Border Guard
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 12:22:37