Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Uzņēmējdarbības risku vadība ārpakalpojumu uzņēmumā "
Nosaukums angļu valodā "Enterprise risk management in an outsourcing company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc. prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Maģistra darba priekšmets ir uzņēmuma risku vadība. Maģistra darba objekts ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību TIETO Latvia. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TIETO Latvia, kura bija nodibināta 1992. gada 8. aprīlī, ir TIETO korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā nodarbojas ar informāciju tehnoloģiju un grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu un risinājumu izstrādi izvēlētajās biznesa nozarēs. Korporācija TIETO ir profesionāls IT pakalpojumu uzņēmums, kas piedāvā izpētes un attīstības, kā arī konsultāciju pakalpojumus. TIETO ir viens no vadošajiem IT pakalpojumu uzņēmumiem Ziemeļvalstīs un pasaules līderis atsevišķos segmentos. SIA TIETO Latvia ir izveidots arī Globālais finanšu pakalpojumu centrs (angl. Global Shared Service Centre), dibināts 2004. gadā Rīgā un nodarbojas ar finanšu pakalpojumu sniegšanu korporācijas TIETO uzņēmumiem Eiropā, Krievijā, Indijā un Ķīnā. Pakalpojumi ietver finanšu procesu optimizāciju, grāmatvedības sistēmu ieviešanu un atbalstu konsultācijas sistēmas lietotājiem. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz risku vadības teorijas izpēti un ārpakalpojumu nozares analīzi, izstrādāt riska vadības procedūras ārpakalpojumu uzņēmumam TIETO Latvia risku samazināšanai. Maģistra darbā gūtie rezultāti var būt SIA TIETO Latvia vadības interešu lokā, korporācijas TIETO vadības un risku vadības nodaļas interešu lokā. Maģistra darbā ir veikta SIA TIETO Latvia darbības izpēte, analizēta uzņēmuma vieta nozarē, veikta ārējo un iekšējo faktoru analīze, finanšu risku rādītāju analīze, tiek sniegts risku sistēmas raksturojums un risku vērtējums, kā arī izanalizēta esošā risku vadības organizēšana uzņēmumā. Maģistra darba struktūra veidojas no trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā autore pēta tendenci uzticēt ar uzņēmuma pamatdarbību nesaistītus pakalpojumus profesionāliem ārpakalpojumu sniedzējiem. Lietišķā pētījuma daļa ir veltīta risku vadības būtības analīzei, risku vadības sistēmu darbības un risku novēršanas metožu izpētei. Maģistra darbā bija secināts, ka nav viennozīmīgas riska definīcijas, turklāt, liels definīciju skaits ir vienpusīgs risku skaidro tikai kā draudus un briesmas, kas rada tikai zaudējumus. Taču risku nevar izskatīt vienpusīgi, ievērojot tikai negatīvas puses, nepieciešams paredzēt arī iespējas, kuras dod riska savlaicīga noteikšana un novēršana. Pamatojoties uz dažādu autoru risku klasifikācijām un ERM sistēmu analīzi, maģistra darba autore izvēlējās sekojošu risku klasifikāciju, saskaņā ar kuru bija veikta SIA TIETO Latvia risku analīze: stratēģiskie riski, operacionālie riski, finanšu riski. Analizējot inovācijas risku vadīšanu bija atzīmēts, ka uzņēmuma risku vadība ir svarīga ne tikai kā risku noteikšanas un novēršanas instruments, lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā, bet arī kā līdzeklis, ar kura palīdzību nosaka uzņēmuma reputāciju. Tas viss nosaka nepieciešamību ERM standartu izstrādei, saskaņā ar kuriem var vērtēt dažādu uzņēmumu ERM. Projekta daļā SIA TIETO Latvia risku novērtēšanai bija izmantotas ekspertu metodes punktu sistēma riska lieluma noteikšanai, SVID analīze; kā arī speciālu koeficientu metodes risku novērtējumam. Ārējo faktoru ietekmes analīze uz SIA TIETO Latvia darbību parādīja, ka tie būtiski ietekmē uzņēmuma darbību un rāda riskus, kuri var ietekmēt ne tikai uzņēmuma veiksmīgo darbību un attīstību, bet arī tā pastāvēšanu. Maģistra darba sākumā izvirzīta hipotēze, ka uzņēmējdarbības risku vadības sistēma nodrošina strukturētu un efektīvu pieeju risku minimizācijai, paralēli sekmējot uzņēmuma iespēju piedāvāt savus pakalpojumus atbilstošā kvalitātē, efektīvi izmantojot rīcībā esošus resursus, pētījuma laikā tika apstiprināta. Rezultātā maģistra darba autore izstrādāja reaģēšanas procedūras katram prioritārajam riskam uzņēmumā TIETO Latvia.
Atslēgas vārdi Risku vadība, ārpakalpojumu nozare, risku samazināšanas procedūras, riska lieluma noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, outsourcing industry, risk prevention methods, ERM system, risk assessement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 08:18:40