Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Demogrāfiskā situācija un tās iespējamie risinājumi Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Demographic situation and its possible solutions in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. I.Judrupa
Recenzents Doc.L.Krilovs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir: „Demogrāfiskā situācija un tās iespējamie risinājumi Latvijā.” Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un bibliogrāfijas saraksta. Bakalaura darba tēma tika izvēlēta pamatojoties uz šobrīd esošajām demogrāfu bažām, par krasi samazinošo iedzīvotāju skaitu Latvijā un nestabilo demogrāfisko situāciju, ko ierosinājuši daudzu gadu garumā pieņemtie valstī valdošie ekonomiski un politiski nestabilie lēmumi, kas ietekmēs arī Latvijas tālāko attīstību. Darba mērķis ir izpētīt kāda ir demogrāfiskā situācija Latvijā, kādas ir pastāvošās problēmas un iespējamie risinājumi to novēršanai. Lai to sasniegtu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt teorētiskās informācijas avotu bāzi par demogrāfiju kā zinātni, attīstības vēsturi, iedalījumu, būtību un ietekmi uz ekonomiku; 2. Sniegt vispārinātu ieskatu demogrāfiju raksturojošos rādītājos, lai iegūtu pilnvērtīgāku priekšstatu par demogrāfiskajiem procesiem; 3. Raksturot Latvijas demogrāfisko situāciju, un tās nozīmi valsts attīstības procesā, apzināt tajā valdošās problēmas un iespējamos risinājumus; 4. Izpētīt Latvijas demogrāfiskās situācijas pamatrādītājus 2 posmos, pirmās un otrās brīvvalsts laikā, novērtēt demogrāfijas ietekmi uz ekonomikas attīstību; 5. Novērtēt un raksturot demogrāfiskās situācijas attīstības īpatnības Latvijā, apkopojot un analizējot jau esošās prognozes. Darba pirmajā daļā apkopota teorētiskā informācija par demogrāfiju no ekonomiskā un vēsturiskā skatu punkta, kā arī faktori, kas ietekmē iedzīvotāju blīvumu, demogrāfisko situāciju pasaulē un Latvijā, risinājumi. Otrajā daļā veikts Latvijas demogrāfiskās politikas novērtējums, problēmas esošajā sistēmā un iespējamie risinājumi, virzība. Trešajā daļā sniegts Latvijas demogrāfiskās situācijas novērtējums un analīze dažādu gadu periodā no 1919.-2011.g., kā arī analizēta demogrāfiskās situācijas ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību. Darba noslēgumā izteikti secinājumi par demogrāfisko situāciju raksturojošajiem rādītājiem, kā arī izteikti valdībai un sabiedrībai adresēti priekšlikumi, kā veicināt dzimstību un iedzīvotāju skaita palielināšanos, kas savukārt sekmētu valsts ekonomisko izaugsmi. Lai izpētītu problēmsituāciju, darbā tika izmantotas sekojošas pētījumu metodes: teorētiskās informācijas analīze, dažādu autoru un pirmavotu salīdzināšana, teksta un datu analīze. Darba kopējais apjoms ir 70 lappuses, 18 tabulas, 23 attēli. Bibliogrāfijas saraksts sastāv no 55 ierakstiem.
Atslēgas vārdi Demogrāfija, demogrāfiskā politika, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Demography, demographic policy, economics
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2012 08:00:50