Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Darba aizsardzība būvniecībā: likumdošana un prakse"
Nosaukums angļu valodā "Work safety in construction legislation and practice"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Ā.Lapsa
Recenzents I.Kozlova
Anotācija Nazarova S. Darba aizsardzība būvniecībā. Likumdošana un prakse: Maģistra darbs. – Rīga, RTU, Būvniecības fakultāte, Būvražošanas katedra. – 2012. – 60 lpp. Darbā raksturots esošais tiesiskais regulējums darba aizsardzības nozarē Latvijā - institucionālā sistēma un likumdošana. Institucionālās sistēmas raksturojumā apskatīti politikas plānošanas, ieviešanas/ uzraudzības/ kontroles, uzņēmuma un pakalpojumu līmeņi. Likumdošanas raksturojumā apskatīti politikas plānošanas dokumenti, likumi, Ministru kabineta noteikumi un saistītie standarti. Darba aizsardzības tiesiskais regulējums novērtēts Eiropas Savienības kontekstā. Pētīta darba aizsardzības prakse Latvijas būvobjektos, apkopoti un analizēti pieejamie statistikas dati par nelaimes gadījumiem darba vietās, to cēloņiem. Pētīti un analizēti gan tiešie cēloņi – darba aprīkojuma defekti, individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošana, nepieļautu darba metožu lietošana, gan netiešie – nav ievēroti darba drošības noteikumi vai instrukcijas, neuzmanība, psiholoģiskie aspekti. Izvērtēta arī nereģistrētā nodarbinātība kā nelaimes gadījumu cēlonis. Pētītas arodslimības būvniecības kontekstā. Novērtēta darba aizsardzības būvniecībā tiesiskā regulējuma un praktiskās pieredzes sasaiste Latvijā, kā arī sniegti priekšlikumi veiksmīgai nozares attīstībai. Maģistra darbs satur: pētījuma daļu uz 60 lapaspusēm, 10 tabulas, 7 attēlus.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, būvniecība, likumdošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Work safety, Construction, Legislation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 06:21:58