Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīga nekustamā īpašuma pārvaldīšanas attīstība Latvijā
Nosaukums angļu valodā The sustainable management of real estate development in Latvian
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. Ineta Geipele
Recenzents Zin.pētn., Dr.oec. S.Fjodorova
Anotācija Maģistra darba autore ir Jūlija Zagorska, Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras studente. Maģistra darba tēma ir Ilgtspējīga nekustamā īpašuma pārvaldīšanas attīstība Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt nekustamā īpašuma ilgtspējīgu pārvaldīšanas attīstību Latvijā. Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: pārvaldīšanas jomas, kā arī būvniecības un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ilgtspējīgās attīstības izvērtējums. Darbā tika apskatīts nekustamā īpašuma dzīves cikls un tā fāzes. Noskaidroti un izanalizēti realizēto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanas modeļi Jelgavā. Izpētīt lēmumu pieņemšanas kārtību. Dzīvokļu īpašnieku un pilnvaroto personu aptaujas anketas izveide. Dzīvokļu īpašnieku un pilnvaroto personu aptauju rezultātu analīze. Izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus pārvaldīšanas procesa kvalitātes uzlabošanā un tā ilgtspējīgā attīstībā. Ievada daļā autore iepazīstina ar darba mērķi un izvirzītajiem uzdevumiem. Analītiskajā daļā autore apraksta pārvaldīšanas procesu, ilgtspējīgu attīstību būvniecībā un nekustamā īpašuma pārvaldīšanā. Teorētiskajā daļā tiek izskatīts nekustamā īpašuma dzīves cikls. Detalizēti izskatīti nekustamā īpašuma dzīves cikla etapi. Izvērtēta lēmumu pieņemšanas kārtība. Maģistra darba trešajā praktiskajā daļā autore izstrādā aptaujas anketu dzīvokļu īpašniekiem un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām, kā arī veic pētījumu, lai noskaidrotu un izanalizētu dzīvokļu īpašnieku viedokli par dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu. Atbilstoši darba mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā. Maģistra darbā ir 113 lapaspuses, 41 attēls, 4 tabulas, izmantoti 45 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga nekustamā īpašuma pārvaldīšanas attīstība Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā The sustainable management of real estate development in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 11:00:20