Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Inovatīva koncepta dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleru sistēmu pielietojums dzeramā ūdens tīklā"
Nosaukums angļu valodā "Application of an innovative concept for residential fire sprinkler systems in drinking water installations"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Rubulis
Recenzents R.Neilands
Anotācija Ugunsdzēsības ūdens patēriņam ir bijusi vēsturiski būtiska ietekme uz dzeramā ūdens kvalitāti pilsētas ūdensapgādes tīklā. Rezultātā, lai nodrošinātu reglamentēto ugunsdzēsības ūdens patēriņu, pilsētas ūdensapgādes tīkls pamatā ir pārdimensionēts attiecībā pret reālo dzeramā ūdens patēriņu. Tam par iemeslu zemi ātrumi un lieli ūdens uzturēšanās laiki var tikt novēroti dzeramā ūdens sadales tīklā. Rezultātā labvēlīga vide fizikāliem, ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem procesiem var tikt radīta. Toties tas var izraisīt ūdens saduļķošanos un paaugstinātu mikrobioloģiskā piesārņojuma risku. Ugunsgrēkos bojāgājušo skaits atrodas aptuveni vienādā līmenī pēdējos gados Eiropā. Pie tam aptuveni 80% no ugunsgrēkos bojāgājušo skaita notiek dzīvojamā sektorā. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ugunsgrēkos bojāgājušo skaits nesamazinās, ir efektīvais pieejamais cilvēku evakuācijas laiks, kas ir samazinājies no 15-17 min līdz aptuveni 3 min. Būvniecības materiāli var tikt minēti kā viens no galvenajiem faktoriem, jo mūsdienu ēkās koku un dabisko šķiedru ir nomainījuši sintētiskie saplākšņi un šķiedras. Tam par iemeslu ugunsgrēks izplatās ātrāk, kā rezultātā dzīvības drošības apdraudējuma riski ir palielinājušies gan iedzīvotājiem, gan ugunsdzēsējiem. Dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleru pielietojums plašā mērogā tiek minēts kā viens no daudzsološākajiem risinājumiem, kā varētu tikt uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte pilsētas ūdensapgādes tīklā un kā varētu tikt ievērojami samazināts ugunsgrēkos bojāgājušo skaits. Tam par iemeslu inovatīvi risinājumi abos sektoros ir nepieciešami, lai varētu sasniegt iepriekšminētos rezultātus. Pirmajā daļā apskatīta ugunsdzēsības sprinkleru hidraulika. Pilienu izsmidzināšanas jeb atomizācijas modelis izveidots. Rezultāti parādīja, ka pilienu mākoņa veidošanās procesu visvairāk ietekmēja ugunsdzēsības sprinkleru sprauslas diametrs. Divi jauni parametri, teorētiskā siltuma kapacitāte (THC) un iztvaikošanas siltuma kapacitāte (EHC) definēti. Analīze parādīja, ka, neskatoties uz zema ūdens patēriņa un zema spiediena nosacījumiem pilsētas ūdensapgādes tīklā, uguns dzēšanas process ar mazāku raksturīgā piliena diametru varētu būt tik pat efektīvs iztvaikošanas atdzesēšanas dēļ kā augsta ūdens patēriņa un augsta spiediena gadījumā. Otrajā daļā analizēta ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas ietekme uz dzeramā ūdens kvalitāti iekšējos tīklos izmantojot SIMDEUM (SIMulation of water Demand; an End-Use Model) modeli. Izveidoti inovatīvi dzeramā ūdens iekšējo tīklu plānojumi, kas ietver zema patēriņa un zema spiediena ugunsdzēsības sprinkleru pielietojumu. Rezultāti parādīja, ka ūdens vecums var sasniegt aptuveni 10 stundas vistālāk esošajos punktos. Iekšējo tīklu plānojumu salīdzinājums parādīja, ka ūdens vecums vistālāk esošajos punktos bija aptuveni vienāds visos iekšējo tīklu plānojumu gadījumos neskatoties uz palielinātu cauruļvadu garumu. Tādejādi secināts, ka sanitārtehnisko ierīču patēriņš pamatā ietekmēja ūdens vecumu. Toties sistēmas ūdens apmaiņas biežums samazinājās palielinātu cauruļvadu garumu gadījumā. Tradicionālais iekšējo tīklu plānojums tika izskalots aptuveni 4 reizes vairāk salīdzinot ar integrēto ugunsdzēsības sprinkleru un aukstā-karstā ūdensvada plānojumu.
Atslēgas vārdi atomizācijas process, dzeramā ūdens iekšējie tīkli, SIMDEUM modelis, ugunsdzēsības sprinkleri
Atslēgas vārdi angļu valodā atomization process, drinking water installations, fire sprinklers, SIMDEUM model
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 19:42:26