Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ūdens elektrolīzes tehnoloģisko parametru izpēte dinamiskā režīmā
Nosaukums angļu valodā Studies of water electrolysis technological parameters in a dynamic mode
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.chem. M.Reimanis
Recenzents Mg.sc.ing. K.Māliņš
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas tradicionālās dezinfekcijas metodes, izpētīta elektroķīmiskā dezinfekcija, dota vispārīga informācija par plašāk pielietotajiem elektrodu materiāliem un par bakalaura darbā izmantoto elektrodu materiālu. Literatūras apskatā izmantoti literatūras avoti latviešu un angļu valodā, kuri publicēti no 1970. gada līdz 2012. gadam. Informācija tika iegūta izmantojot Ebrary, ScienceDirect un SpringerLink datubāzes, internetu, RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmu un RTU Zinātnisko bibliotēku. Eksperimentāli tika pētīta hlora ģenerēšanās intensitāte atkarībā no elektrodu skaita, pieliktā strāvas stipruma, hlorīdu un sulfātu jonu koncentrācijas šķīdumā, visus eksperimentus veicot dinamiskā režīmā. Izdalītā hlora daudzumu noteica, izmantojot jodometriskās titrēšanas metodi, atbilstoši standartam LVS EN ISO 7393-3:1990 (E). Elektrolīzes dezinficējošā iedarbība tika pētīta apstrādājot ūdeni, kurš satur E.Coli baktērijas. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā tā apjoms 62 lpp. Darbs satur 28 attēlus, 5 tabulas, 3 pielikumus, tajā izmantoti 64 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ŪDENS, ELEKTROLĪZE, DEZINFEKCIJA, BRĪVAIS HLORS, TINO(2N-1), ELEKTRODI
Atslēgas vārdi angļu valodā WATER, ELECTROLYSIS, DISINFECTION, FREE CHLORINE, TINO(2N-1), ELECTRODES
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 14:11:09