Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Spirta struktūras ietekme uz rapšu eļļas taukskābju esteru īpašībām
Nosaukums angļu valodā Influence of alcohol structure on the properties of rapeseed oil fatty acid esters
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. habil. chem. V. Kampars, Mg. sc. ing. K. Māliņš
Recenzents Mg. chem. Z. Šustere
Anotācija Bakalaura darbā izstrādāta rapšu eļļas taukskābju alkilesteru trīstadiju sintēze, par izejvielām izmantojot rapšu eļļu un dažādus lineārus un sazarotus spirtus ( metanolu, etanolu, propanolu, izopropanolu, butanolu, izopropanolu, terc-butanolu, butan-2-olu, pentanolu, 2-metilbutanolu, 4-metilpentan-2-olu un neopentanolu). Sintēze tika realizēta skābās katalīzes apstākļos, par katalizatoru izmantojot sērskābi. Lai salīdzinātu jauniegūto rapšu eļļas taukskābju alkilesteru īpašības, noteikti to svarīgākie kvalitātes radītāji (estera saturs, blīvums, viskozitāte, koksēšanas atlikums, uzliesmošanas temperatūra, siltumietilpība un auksta filtra nosprostošanas punkts). Darba mērķis – iegūt jauna tipa biodīzeļdegvielas ar uzlabotām īpašībām zemās temperatūrās. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1998. līdz 2012. gadam, izmantojot datu bāzes Science Citation Index, Science Direct, LETA un EBSCO, ka arī RTU bibliotēkā pieejamās grāmatās. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 47 lpp. Darbs satur 11 attēlus, 4 tabulas, 2 pielikumus un tajā izmantoti 65 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi BIODĪZEĻDEGVIELA, RAPŠU EĻĻA, SKĀBĀ KATALĪZE, RAPŠU EĻĻAS TAUKSKĀBJU ALKILESTERI, KVALITĀTES RĀDĪTĀJ
Atslēgas vārdi angļu valodā BIODIESEL, RAPESEED OIL, ACID CATALYSIS, RAPESEED OIL FATTY ACID ALKYL ESTER, QUALITY INDICATORS, CO
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 12:59:53