Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Transporta uzņēmuma attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Transport company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof.,Dr.habil.oec. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec. J.Sulojeva
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba temats: Transporta uzņēmuma attīstības stratēģija. Maģistra darba apjoms ir 90 lappuses latviešu valodā. Darbā ir iekļauti 46 attēli un 42 tabulas un 4 pielikumi. Maģistra darba izstrādes mērķis ir apzināt stāvvietu risinājumus valsts, Eiropas un pasaules mērogā. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām: analītiskās, lietišķās pētījuma un projekta daļas. Maģistra darba uzbūve: Analītiskā daļā tiek pētīta nozares un apkārtējās vides ietekmējošo faktoru tendences Latvijā, pasaulē, izmantojot statistikas datus, uzņēmuma publiski pieejamos finanšu rādītājus. Esošo tirgus problēmu ietekmējošu faktoru izpēte. Lietišķā pētījuma daļā, lai akcentētu esošās problēmas aktualitāti, veikta stāvvietu lietotāju aptauja, analizēti iegūtie dati. Veikta esošo stāvvietu izmantošanas intensitātes analīze un pētījumu rezultātu apkopojums, noteiktas risinājumu iespējas un pasākumi. Projektu daļā veicot izmaksu salīdzinājumu, izmantojot prognozēšanas metodes izvērtētas stāvvietu attīstības iespējas un virzieni, norēķinu pilnveidošana, prognozēta iespējamā tarifu maiņa un ar to saistītie ieguvumi vai zaudējumi. Bāzējoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, projektu daļā tiek dots vērtējums pilsētas stāvvietu izmantošanai, vērtēta iespēja par esošo tarifu maiņu, iespēja pāriet uz bezskaidras naudas norēķinu veikšanu, izmantojot sakaru līdzekļus un izskatītas vides kvalitātes un siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanas iespējas. Darba gaitā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 52 literatūras avotiem. Darba uzdevuma izpildei tiek izmantoti dažādi ekonomiskie rādītāji, lai varētu novērtēt uzņēmuma rezultātus un finanšu pārmaiņas. Ievērojot uzņēmuma tiesības par konfidenciālas informācijas datu saglabāšanu, finanšu aprēķiniem izmantota tikai publiski pieejamā informācija.
Atslēgas vārdi Transports, stāvvietas
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport, parking
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 01:42:53