Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Reklāma un tās izmantošana uzņēmējdarbībā
Nosaukums angļu valodā Advertising and its application in entrepreneurship
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.D.Ščeulovs
Anotācija Bakalaura darba tēma Reklāma un tās izmantošana uzņēmējdarbībā ir aktuāla, jo mūsdienās katram uzņēmumam nepieciešams ar kaut ko izcelties. Liela konkurence un milzīgais preču un pakalpojumu klāsts rada piesātinātu tirgu, kurā uzņēmumiem jāizmanto reklāma, lai nodrošinātu uzņēmuma atpazīstamību, palielinātu pārdoto preču un pakalpojumu skaitu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma tēlu. Bakalaura darbs sastāv no 69 lapaspusēm, 23 attēliem, 20 tabulām un 1 pielikuma. Bakalaura darba mērķis ir reklāmas projekta izveide, pamatojoties uz analītiskajā apskata daļā aprakstīto teoriju, uzņēmuma SIA Elvīras kompānija zīmolam Print Progressive. Bakalaura darba uzdevumu izpildīšanai tika izmantotas dažādas pētījuma metodes- informācijas vākšana un apkopošana, statistikas datu apkopošana un analīze, aprēķināšanas metodes. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: analītiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Analītiskajā apskata daļā tiek apskatīta vispārēja teorija par reklāmu, tās veidiem, mediju veidiem un reklāmas izveidi. Pētījumu un aprēķinu daļā tika ievietota aptaujas anketa un analizēti iegūtie rezultāti, un izstrādāts reklāmas projekts. Par pētījuma avotiem tika izmantoti LR likumi, vispārējā un speciālā literatūra, dažāda nepublicētā literatūra un interneta resursi.
Atslēgas vārdi Reklāma, mediju veidi, kolektīvās iepirkšanās portāli
Atslēgas vārdi angļu valodā Advertising, media types
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 15:24:36