Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Drošības sistēmu pakalpojumu uzņēmuma attīstība Latvijā "
Nosaukums angļu valodā "Security systems service enterprise’s development in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof.,Dr.oec. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Maģistra darba mērķis ir drošības sistēmu pakalpojumu uzņēmuma Latvijā un to attīstības iespēju analīze. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā kopējais apjoms ir 89 lapas, tajā ir iekļauti 36 attēli, 19 tabulas, 9 formulas un 1 pielikums. Analītiskajā daļā autore analizē apsardzes un drošības nozari Latvijā, raksturo uzņēmumu, tā sadarbības partnerus un piedāvātus pakalpojumus, kā arī tiek definēta misija un vīzija.Tiek veikta iekšējās un ārējas vides analīze, mārketinga un gada pārskatu analīze. Pie uzņēmuma SVID analīzes tika noskaidrotas uzņēmuma stipras un vājas puses, kā arī noteiktas iespējas un draudi. Šajā daļā tiek konstatētas problēmas, kas ir saistītas ar zīmola zemo atpazīstamības līmeni un nepietiekamu klientu daudzumu. Lietišķā pētījuma daļā tiek sniegta informācija par biznesa procesu modelēšanas valodām un modelēšanas algoritma izveidi izmantojot tādu biznesa modelēšanas valodu kā GRAPES-BM 4.0. Pēc tam tiek aprakstīti un salīdzināti dažādi modelēšanas rīki. Tiek izveidots pakalpojumu sniegšanas procesa modeļa realizēšanas algoritms un uzņēmuma atpazīstamības paaugstināšanas stratēģijas algoritmi. Projekta daļā tiek parādīts, kā lietišķajā daļā izstrādātus algoritmus var pielietot reālajā uzņēmumā, integrējot tos konkrētājos apstākļos, definējot dalībniekus un kvalitatīvos indeksus katrā algoritma posmā. Tad tiek veikti ekonomiski aprēķini un tiek novērtēti modeļu un stratēģijas realizācijas rezultāti un efektivitāte. Maģistra darba izstrādāšanas gaitā tika izmantoti šādi informācijas avoti: vispārējā un speciālā literatūra, zinātniskā literatūra, uzņēmuma nepublicētie materiāli un interneta resursi.
Atslēgas vārdi modelis, SVID analīze, stratēģija, modelēšana, misija, vīzija, algoritms, modelēšanas valoda
Atslēgas vārdi angļu valodā model, SWOT analysis, strategy, modelling, mission, vision, algorithm, modelling language
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 02:03:31