Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Kultūras pieminekļu vērtības noteikšanas risinājumi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Heritage value measurement solutions in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Sarmīte Barvika
Recenzents VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Kultūras pieminekļu vērtības noteikšanas risinājumi Latvijā. Pirmajā (analītiskajā) daļā tiek apskatīti kultūras pieminekļi Latvijā, to veids, skaits, klases un kategorijas, likumdošana kultūras pieminekļu jomā, atbalsts kultūras pieminekļiem Latvijā, kā arī to nozīme mūsdienās. Tāpat tiek apskatīta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, tās funkcijas un darbība, ko par kultūras pieminekļiem saka starptautiskie vērtēšanas standarti (SVS), kā tiek piešķirts kultūras pieminekļu statuss Latvijā un UNESCO prasības kultūras pieminekļu jomā. Tāpat tiek analizēts, kā nosaka kultūras pieminekļu vērtību Latvijā, Krievijā un Lielbritānijā. Otrajā (projekta aprēķinu) daļā autore veica konkrēta nekustamā īpašuma, kas ir kultūras piemineklis, novērtēšanu pēc Latvijas vērtēšanas metodēm, kurās netiek ņemts vērā, ka objekts ir kultūras piemineklis. Tiek veikts tā paša nekustamā īpašuma novērtējums pēc Lielbritānijas metodes, lai pēcāk salīdzinātu, vai kultūras pieminekļa vērtība atšķiras, ja to vērtē pēc speciāli kultūras pieminekļiem izstrādātas metodes un pēc Latvijas vērtēšanas metodes. Trešajā (tehnoloģiskajā) daļā tiek parādīts kur tika ņemta informācija analītiskajai daļai, kā tika iegūta zemesgrāmatas izdruka. Autore parāda kādā veidā tika aprēķinātas dažādas nekustamā īpašuma vērtības programmā Excel. Ceturtā (darba aizsardzības) daļa sevī ietver aprakstu par darba aizsardzību vērtētāja darbavietā birojā pie datora. Nobeigumā autore izdara secinājumus par veikto analīzi, pētījumu un aprēķiniem par rezultātu atšķirību. Kā arī dod priekšlikumus par to, kā uzlabot attieksmi kultūras pieminekļu jomā, kā tos pasargāt no dažādiem draudiem un vai un kā ietekmēt/mainīt sabiedrības attieksmi pret kultūras pieminekļiem. Tiek izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu kultūras pieminekļu vērtību. Autore darba veidošanai izmanto interneta vietnēs pieejamo informāciju, likumdošanas materiālus un citus materiālus. Bakalaura darba izstrādes gaitā pielietota izzinošā metode, datu salīdzināšanas metode un citas metodes. Diplomprojekts izstrādāts uz 65 lapām, tajā iekļautas 6 tabulas, 26 attēli un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, kultūras piemineklis, vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, cultural heritage, evaluation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2013 11:25:26