Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Starptautiskās lidostas „Rīga„ saimnieciskās darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Economic Activities of International Airport “Riga””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Andrējeva, RTU profesore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente
Anotācija Tirgus ekonomikas apstākļos saimnieciskās darbības analīzei tiek piešķirta liela nozīme. Lai to veiktu, nepieciešams vispusīgi veikt uzņēmuma darbības analīzi ar mērķi novērtēt tās rezultātus un atklāt tālākās saimniekošanas efektivitātes palielināšanas iespējas. Diplomdarba tēma ir Starptautiskās lidostas Rīga saimnieciskās darbības analīze, pētījuma objekts ir Valsts akciju sabiedrība (VAS) Starptautiskā lidosta Rīga, priekšmets uzņēmuma saimnieciskās darbības procesu un galarezultātu analīze. Diplomdarba mērķis ir VAS Starptautiskās lidostas Rīga saimnieciskās darbības izpēte un analīze, priekšlikumu izvirzīšana uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai un uzlabošanai, lidostas veiksmīgai attīstībai nākotnē. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, jāveic šādi uzdevumi: -jāveic uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, tajā skaitā finansiālās darbības un konkurentu analīze; -jāizpēta un jāizanalizē uzņēmuma līdzšinējā darbība un attīstība; -jāizstrādā secinājumi par uzņēmuma darbību; -jāizstrādā priekšlikumi par uzņēmuma attīstības iespējām nākotnē. Diplomdarba apjoms ir 62 lpp, tas sastāv no anotācijas, ievada, trim nodaļām, priekšlikumiem un secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darba 1. nodaļa ir veltīta Starptautiskās lidostas Rīga raksturojumam, nodaļā ir aprakstīti tādi jautājumi kā uzņēmuma apraksts, vēsture, statistikas dati, struktūra, uzņēmuma vide, vieta tirgū, konkurenti. 2. nodaļa veltīta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzei, tika pētīti svarīgi saimnieciskās darbības un finanšu rādītāji, uzņēmuma izmaksu struktūra un analīze, peļņas aprēķins, nodokļu un nodevu nomaksa, peļņas un zaudējuma aprēķina analīze. Savukārt 3.nodaļa veltīta lidostas Rīga saimnieciskās darbības pilnveidošanas un uzlabošanas iespēju izvērtējumam, kā arī secinājumiem, kas ir izdarīti pamatojoties uz diplomdarba pētījumiem, pamatojoties uz tiem, izvirzīti priekšlikumi, kādā veidā uzņēmums varētu veiksmīgi turpināt savu darbību un tālāku attīstību. Kā pārskata gads saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa analīzes veikšanai tika noteikts 2010., kas tika analīzes gaitā salīdzināts ar iepriekšējo 2009.gadu.
Atslēgas vārdi Starptautiskās lidostas Rīga saimnieciskās darbības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of economic activity of International airport Riga
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 14:06:12