Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Manufacturing company’s performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Valerija Stolova. Diplomprojekta temats: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma SIA ŠELLAT darbības pilnvbeidošanas un paplašināšanas pasākumus. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: 1. Analītiskā daļa ir raksturots un izanalizēts SIA ŠELLAT patreizējs stāvoklis. 2. Projekta aprēķina daļā tiek aplukota iespēja veikt auto riepu pārstradāšanu. 3. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta grāmatvedības uzskaites organizēšana Microsoft EXCEL vidē. 4. Darba un dabas aizsardzības daļa ietver sevī uzdevumu, kurā ir noteikti riski uzņēmuma darba vietās un izstrādāts aizsardības pasākumu plāns. 5. Diplomprojekta grafiskajā daļā ir apkopoti 1., 2., 3. un 4. daļās, projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie grafiskie rezultāti. Diplomprojekta apjoms: 67 lpp. datorsalikumā. Darbā iekļautas 24 tabulas, 9 attēli, 10 formulas. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantojamie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 22 izmantojamie literatūras avoti. Darba izstrādes laikā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing companys performance improvement project.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 19:25:45