Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums LSEZ A/S „Liepājas Osta LM” darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Performance development project for LSEZ JSC "Liepājas Osta LM"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Latvijas Bankas Maksājumu sistēmas analītiķis G.Turlais
Anotācija Diplomdarba tēma: LSEZ AS Liepājas Osta LM darbības pilnveidošanas projekts. Darba mērķis: ir izpētīt noliktavas LSEZ AS Liepājas Osta LM darbību, veikt tā pilnveidošanas projektu. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt LSEZ AS Liepājas Osta LM darbības aprakstu; 2. Veikt noliktavas modernizācijas projekta pilnveidi; 3. Apskatīt noliktavas platības un ietilpības efektīvo izmantošanu; 4. Aprēķināt izmaksus un ieņēmumus; 5. Pamatot noliktavas projekta finansēšanu; 6. Prognozēt krava apgrozījumu; 7. Optimizēt kravas uzskaites sistēmu. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Diplomdarba pirmā nodaļa veltīta LSEZ AS Liepājas Osta LM darbības aprakstam. Diplomdarba otrā nodaļa ir veltīta noliktavas modernizācijas projekta pilnveidei. Diplomdarba trešajā nodaļā tiek aprakstīta kravas uzskaites sistēmas iespējama optimizācija, ka arī tiek aprēķināta prognoze ar vidējā lieluma prognozēšanas metodēm. Diplomdarba ceturtajā nodaļā tiek izrunāti jautājumi par darba un dabas aizsardzību. Diplomdarba pēdējā nodaļā tiek apkopota grafiskā informācija. Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze. Par pētījuma avotiem diplomdarbā kalpoja Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, juridiskā un ekonomiskā literatūra, elektroniskie informācijas avoti, raksti, komentāri, kā arī darbā gūtā pieredze. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 97 lapaspuses. Darbu papildina 16 attēli un 19 tabulas. Darbā izmantots 34 literatūras avots.
Atslēgas vārdi LSEZ AS Liepājas Osta LM
Atslēgas vārdi angļu valodā LSEZ JSC "Liepājas Osta LM"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2012 02:51:07