Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Lojalitātes programmas izstrādāšana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Development of company loyalty programme”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Jekaterina Konstantinova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lektore I.Andersone Bakalaura darba temats: Lojalitātes programmas izstrādāšana uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 70 lpp, 4 tab., 5 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Izstrādājot bakalaura darba analītisko apskata daļu, autore izmantoja mārketinga materiālus, literatūras avotus latviešu un ārzemju valodās (krievu un angļu), kā arī elektroniskos resursus. Veicot pētījumu un aprēķinu daļu, autore izmantoja savas zināšanas viedokļa izteikšanai, teorētisko bāzi, kā arī iekšējos uzņēmuma datus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Veicot uzņēmuma lojalitātes programmas izstrādāšanu un, izmantojot zinātniskus avotus, tika analizēta lojalitātes programmas darbība. Tiek aprakstīti iespējamie lojalitātes programmas draudi. Balstoties uz esošo situāciju un apstākļiem, darba autore piedāvā idejas lojalitātes programmas pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Konstantinova J. Lojalitātes programmas izstrādāšana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 70 lpp
Atslēgas vārdi STOCKMANN, lojalitātes programma
Atslēgas vārdi angļu valodā STOCKMANN, loyalty programme
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 20:41:56