Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Parīzē. Līmētās koka konstrukcijas "KLH"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of appartment house in Paris. Cross laminated timber constructions "KLH"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs T.Kidiks
Recenzents J.Biršs
Anotācija Maģistra darba autore ir Laura Dembovska un darba vadītājs Mg.Sc.Ing. Tomass Kidiks, maģistra darba nosaukums ir Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Parīzē.Līmētās koka konstrukcijas KLH. Darba mērķis - izstrādāt rekonstrukcijas projektu dzīvojamai mājai, izmantojot līmētos masīvkoka paneļus; iepazīt KLH kā konstrukcijas materiālu, aprēķināšanas, dimensionēšanas un montāžas principus. Darba uzdevums ir veikt pieejamo teorētisko literatūras avotu apkopojumu par līmētajiem masīvkoka paneļiem, veikt paneļu aprēķināšanu izmantojot EC, veikt līmēto masīvkoka paneļu dimensionēšanu. Plānot veicamos būvdarbus, montāžas darbus, iekšdarbus un noskaidrot KLH produkta un darba izcenojumu. Maģistra darbs sastāv no 22 nodaļām. Pirmajā nodaļā iekļauts sīks un detalizēts līmēto masīvkoka konstrukciju KLH apraksts. Otrajā nodaļā aprakstīta KLH paneļu ražošana. Trešajā nodaļā apskatītas līmeto masīvkoka paneļu virsmas kvalitātes prasības. Ceturtajā nodaļā izklāstīta KLH paneļu pielietošanas daudzveidība. Piektajā nodaļā raksturotas kvalitātes prasības KLH masīvkoka līmētajām konstrukcijām. Sestajā nodaļā aprakstīti KLH paneļu tehniskie rādītāji. Septītajā nodaļā apskatīti KLH paneļi un to ugunspretestība. Astotajā nodaļā iekļauti līmēto masīvkoka paneļu montāžas mezgli un detaļas. Devītā nodaļa veltīta rekonstrukcijas projekta izklāstam. Desmitā nodaļa ir konstrukciju plānošana un aprēķins rekonstrukcijas projektam. Vienpadsmitajā nodaļā ir ievērtēta rekonstrukcijas projekta ugunsdrošība. Divpadsmitā nodaļa veltīta slodžu aprēķiniem un eksperimentam, kurā testēts mūra sienas paraugs uz bīdes spēkiem un vertikālo slodzi. Trīspadsmitā nodaļa veltīta KLH paneļu dimensionēšanai. Četrpadsmitajā nodaļā ir veiktas aprēķinu pārbaudes. Piecpadsmitajā nodaļā iekļauta konstrukcijas elementu dimensionēšana. Sešpadsmitajā nodaļā ir aprakstīti vispārējie būvniecības darbi veicamajam rekonstrukcijas projektam. Septiņpadsmitajā nodaļā iekļauti apšuvuma materiāli un to stiprinājumi. Astoņpadsmitajā nodaļā apskatīta un aprēķināta siltuma un skaņas izolācija. Deviņpadsmitajā nodaļā apskatīti visi veicamie būvdarbi un to organizēšana. Divdesmitajā nodaļā aprakstīti trešā stāva rekonstrukcijas darbi esošajā mūra mājā. Divdesmitpirmajā nodaļā izskaidrota būvdarbu plānošana. Divdesmitotrajā nodaļā ir iekļauts būvdarbu izcenojums. Darbā pielietots literatūras, par līmētajām masīvkoka konstrukcijām, apskats, realizēts rekonstrukcijas projekts dzīvojamai mājai un veikti tulkojumi no ārzemju universitāšu veiktajiem pētījumiem. Darbā iekļauts: 157 lapaspuses teksta, tajā iekļauti 93 attēli, aprakstīti 24 literatūras avoti. Darbam pievienoti 20 pielikumi.
Atslēgas vārdi KLH līmētie masīvkoka paneļu konstrukcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā KLH cross laminated timber constructions
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 18:03:33