Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Izstāžu zāle ar vanšu pārsegumu"
Nosaukums angļu valodā "Exhibition Hall with Cable Roof"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Goremkins
Recenzents J.Grabis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām bakalaura daļas un inženierprojekta. Bakalaura daļā tika aplūkotas troses elastības moduļa palielināšanas iespējas ar iepriekšējo izstiepšanu. Par pētāmo objektu tika izvēlēta 67-WSC tipa tērauda trose ar diametru d=2 mm. Eksperimentu gaitā tika izstrādātas divas troses stiepšanas metodikas troses slogošana ar izturēšanu zināmā laikā un troses daudzkārtējā slogošana bez tās izturēšanas laikā. Pirmajā gadījumā tika atrasta sakarība starp elastības moduļa palielinājumu un diviem mainīgajiem faktoriem iepriekšējās izstiepšanas spēku un izturēšanas laiku (to vērtību apgabali tika definēti iepriekš). Maksimālais iegūtais troses elastības moduļa pieaugums ar doto metodi 35,9% (pie izstiepšanas slodzes P3=231 kg un izturēšanas laika t3=2 stundas). Otrajā troses slogošanas gadījumā tika atrasta sakarība starp izstiepšanas ciklu skaitu un troses elastības moduļa pieaugumu. Izmantojot daudzkārtējo izstiepšanu, tika sasniegta 29% elastības moduļa palielināšana. Eksperimentu beigās tika konstatēts, ka vislielāko un efektīvāko rezultātu, respektīvi, visievērojamāko troses elastības moduļa palielināšanu, iegūst, iepriekšēji izstiepjot to ar pēc iespējas lielāko slodzi un izturot to ilgākā laikā. Inženierprojekta daļā tika projektēta izstāžu zāle ar vanšu pārsegumiem. Ēkas nesošo kodolu veido dzelzsbetona kolonnas, dzelzsbetona balsta sijas, tērauda nesošās troses un tērauda atsaites. Darbā ir iekļauti dzelzsbetona kolonnu, pamatu, siju, tērauda trošu aprēķini, ka arī troses un sijas stiprināšanas mezgla aprēķini. Tika izstrādāti būves arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu veikšanas rasējumi. Diplomprojektā sastāvā ietilpst 215 lappuses, 121 attēli, 15 tabulas, 15 pielikumi, 40 literatūras avoti, 9 A1 formāta un 1 A0 formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi Troses, vanšu pārsegums
Atslēgas vārdi angļu valodā Cables, cable roof
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2012 12:47:04