Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Tvaika katlu māja ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Steam boiler plant in industrial enterprise
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Reinis Ziemeļnieks
Recenzents Romāns Neilands
Anotācija Bakalaura darbs Tvaika katlu māja ražošanas uzņēmumā paredz tvaika, kā noteikta veida enerģijas nesēja, izmantošanas iespēju apkopojumu un tvaika ražošanas kompleksa dažādu konstruktīvu mezglu funkcionalitātes izskaidrojumu. Darba analītiskajā daļā ir sniegts pētījums par tvaiku kā dažādu enerģētisku kompleksu pamatsastāvdaļu, sniegts salīdzinājums ar citām alternatīvām darba vielām, aplūkots tvaiks kā termodinamiska procesa darba viela, pievēršot uzmanību tvaika termodinamiskajiem pamatjēdzieniem un to savstarpējām likumsakarībām dažādos procesos, t.sk., tiek ietverta pilnīga informācija par tvaika ražošanu un detalizēti aplūkota katra šī procesa sastāvdaļa, izmantojot gan grafiskās, gan matemātiskās termodinamisko procesu analīzes metodes. Analītiskā daļa satur informāciju par tvaika ražošanas kompleksa dažādām sastāvdaļām, iedalot šo procesu atkarībā no darba vielas dažādām īpašībām (tvaika sistēma, ūdens sagatavošanas sistēma un kondensāta sistēma). Atainota dažādu tvaika katlu mājas pamatelementu daudzveidība un to pielietojums atkarībā no tehnoloģiskā procesa īpatnībām, darba vielas parametriem, normatīvo aktu prasībām, ekonomiskām un ekoloģiskām īpatnībām. Pētnieciskajā daļā tiek veikta tvaika katlu mājas tehniskā projekta izstrāde. Paskaidrojuma raksts ietver informāciju par konkrēta tehnoloģiskā risinājuma kopējās nepieciešamas jaudas aprēķinu, katlu mājas pamatiekārtu izvēli un dažādu tvaika ražošanas kompleksa tehnoloģisko mezglu aprēķinu un dimensionēšanu. Pētnieciskajā daļā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar dažādu darba vielas agregātstāvokļu ietekmi uz aprēķinu algoritmiem un sistēmas elementu izvēli. Bakalaura darba ar inženierprojektu apjoms ir 97 lpp, kas ietver 8 pielikumus, 4 rasējumus. Darba izstrādei ir izmantoti 44 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tvaiks, katls, deaerators, termodinamika, kondensāts, entalpija, entropija
Atslēgas vārdi angļu valodā Steam boiler, Deaerator, thermodynamics, condensation, enthalpy, entropy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 18:25:34