Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Company’s performance efficiency enhancement project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekta autore: Tatjana Rabinoviča Diplomprojekta zinātniska vadītāja: Mg.oec.,lekt. Karina Marinska Diplomprojekta temats: Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 73 lpp., 38 attēli, 39 tabulas un 3 formulas. Diplomprojektā izmantotie materiāli : Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts ietver 16 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: Vispārējā un speciālā literatūra ekonomikā, periodiskie izdevumi, lekciju konspekti un informācija no interneta, analīzei izmantoti uzņēmuma Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti : Tika izpētīta uzņēmuma Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola iekšēja un ārēja vide, uzņēmuma finanšu rādītāji. Tika izstrādāts darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts, kā arī izpētīts esošās finanšu uzskaites sistēmas izmantošanas lietderīgums. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rabinoviča T. „Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts : Diplomprojekts / zinātn. vadītāja Marinska K. – Datorsalikums. – RTU, 2012. –73 lpp.
Atslēgas vārdi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Company"s performance efficiency enhancement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 15:57:12