Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Energoefektivitātes paaugstināšana RTU Daugavpils filiāles ēkai
Nosaukums angļu valodā The Improvement of Energy Efficiency in the Building of Daugavpils RTU Branch
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs G.Strautmanis
Recenzents A.Cimbale
Anotācija Doto diplomprojektu ir izstrādājis Siltumenerģētikas un Siltumtehnikas katedras students Emīls Petkevičs. Diplomdarba tēma: Energoefektivitātes paaugstināšana RTU Daugavpils filiāles ēkai. Šī darba mērķis ir iepazīties ar ēkas energoefektivitātes analīzes un paaugstināšanas metodikām. Diplomdarba mērķis ir optimizēt RTU Daugavpils filiāles siltumapgādi izvēloties kādu no lokālam siltumenerģijas ražošanas iekārtām, aprēķiniem tika izvēlēta lokāla katlu māja, kuras darbojas uz dabasgāzi. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: Izpētīt teorētisko materiālu; Izanalizēt ēkas esošo stāvokli; Veikt pieejamas problēmu risināšanas metodes; Izpētīt alternatīvu iespējas; Izstrādāt alternatīvas apkures sistēmu. Dotie uzdevumi ir veiksmīgi atrisināti un izklāstīti. Diplomprojekts sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un pielikumiem. Pirmā daļa sastāv no teorētiskā pamatu, literatūras, ES un Latvijas likumu analīzes ēku energoefektivitātes jomā. Piedāvāts materiāls par ēkas energoauditu, energosertifikāciju, speciālistiem, termogrāfiju, pasākumiem energoefektivitātes paaugstināšanai un ēku klasifikāciju. Otrajā sadaļā aprakstīts objekts, analizēts objekta stāvoklis, vēsture, iekšējie inženiertīkli un patēriņš. Apskatīti iespējamie risinājumi renovācijai. Pēdēja sadaļā veltīta individuālās apkures sistēmas izvēlēj un raksturojumam. Izvērtēts ekonomiskais efekts un aprēķināts atmaksāšanās periods. Darba ir sniegts paredzamo izmaksu aprēķins, kas nepieciešamas lokālas katlu mājas uzstādīšanai un pieslēgšanai pie jau esošajiem dabasgāzes tīkliem. Darba nobeigumā ir apkopoti autora secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms 61 lapas, 14 tabulas, 12 attēli. Darbā tika izmantots 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte; energoaudits; energosertifikācija; termogrāfija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy Efficiency; energy audit; energy certification; tomography.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 23:02:27