Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ēnu ekonomikas problēmzonu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Problematic Sectors of Shadow Economy to Latvian National Economy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Gode, TSI asoc.profesore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Pēc vispārējās ekonomiskās lejupslīdes pasaule ir mainījusies. Jebkuram pakalpojumu sniedzējam un ražotājam ekonomiskie un tirgus apstākļi ir kļuvuši sarežģītāki. Arvien grūtāk ir realizēt savu produkciju eksporta tirgos un pārdot pakalpojumus. Šī iemesla dēļ daudzi uzņēmumi cenšas optimizēt savu darbību, t.sk. arī nelikumīgā ceļā, samazinot izdevumus, no kuriem ļoti liela daļa ir darbinieku atalgojums. Tādā veidā tiek uzlabots kompānijas finansiālais stāvoklis, tajā pašā laikā pasliktinot darba ņēmēja situāciju. Bieži vien reālais atalgojums tiek saglabāts esošajā apmērā tieši uz aploksnē izmaksātās daļas rēķina. Šādi procesi, kas saistīti ar uzņēmumu darbības optimizāciju caur nelegālās nodarbinātības instrumentiem un līdz ar to ēnu ekonomikas veicināšanu, ir kļuvuši ļoti izteikti tieši pēc krīzes periodā. Diplomdarba mērķis ir atspoguļot ēnu ekonomikas problēmnozaru ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Minētā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:iepazīties ar ēnu ekonomikas jēdzienu un tipoloģiju; apskatīt ēnu ekonomikas cēloņus un iespējamās sekas; izpētīt ēnu ekonomikas īpatsvaru dažādās tautsaimniecības nozarēs, tādējādi nosakot problemātiskākās nozares; izpētīt nelegālās nodarbinātības, aplokšņu algu, kontrabandas, organizētās noziedzības un korupcijas apjomus problēmnozarēs un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību; izveidot ēnu ekonomikas apkarošanas plānu ar priekšlikumiem problemātikas risināšanai. Pētījuma objekts ir ēnu ekonomikas problēmnozares. Pētījuma priekšmets ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas veidi, kas ir arī iemesls augstajam ēnu ekonomikas līmenim. Diplomdarbam ir trīs daļas. Pirmajā daļā tiek iepazīts ēnu ekonomikas jēdziens un definīcijas, aplūkota ēnu ekonomikas tipoloģija, aprakstīti motīvi, kas veicina indivīda iesaistīšanos ēnu ekonomikas darījumos, cēloņi un iespējamās sekas. Otrajā daļā tiek pētīta ēnu ekonomikas dinamika dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī nelegālās nodarbinātības, aplokšņu algu, kontrabandas, organizētās noziedzības un korupcijas apjoms problēmnozarēs un to ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Trešajā daļā tiek izstrādāts ēnu ekonomikas apkarošanas plāns ar priekšlikumiem ēnu ekonomikas problemātikas risināšanai. Diplomdarbs izstrādāts par pamatu ņemot studiju un prakses laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, analizējot speciālo literatūru, publikācijas interneta resursos un biznesa laikrakstos, statistiskas datus no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmuma dienesta. Darbs sastāv no 63 lappusēm, 7 tabulām un 10 attēliem.
Atslēgas vārdi ēnu ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā shadow economy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 10:30:49