Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tirgus paviljons ar kombinēto pārsegumu"
Nosaukums angļu valodā "Market Hall with Combined Roof"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs D.Serdjuks
Recenzents U.Lencis
Anotācija Diplomdarba tēma ir Tirgus paviljons ar kombinēto pārsegumu. Diplomdarbs sastāv no divām daļām bakalaura daļa un inženierprojekts. Bakalaura daļas galvenais mērķis ir stiepta nesošā elementa parametru ietekmes izpēte uz kombinētās konstrukcija darbību. Šīs daļas ietvaros iekļauts literatūras apskats par kombinētām pārsegumu sistēmām un vanšu materiāliem, kombinētās konstrukcijas aprēķins ar pieņemtiem izmēriem plānā, izmantojot dažādus vanšu materiālus un rezultātu analīze saskaņā ar uzstādītiem mērķiem un uzdevumiem. Aprēķināto konstrukciju materiālu patēriņi tiek salīdzināti un kā rezultāts iegūts racionālākās kombinētās konstrukcijas risinājums. Racionālāko parametru iegūšanai tiek izmantots optimizācijas paņēmiens. Bakalaura daļas ietvaros tika veikts praktiskais eksperiments, kurā tika sagrauti trīs hibrīda materiāla paraugi ar mērķi salīdzināt praktiski iegūto relatīvā pagarinājuma un pieliktās slodzes sakarību ar analītiski iegūto, izmantojot materiālu raksturlielumu summēšanas metodi. Inženierprojektā tiek projektēts tirdzniecības centrs ar kombinēto pārsegumu. Izejas datiem tiek izmantoti bakalaura daļā iegūtie rezultāti. Projektētās ēka atrodas Rīgā, Bolderājā Gaigalas ielā. Ēkā paredzēts izvietot daļēju otro stāvu, kurā tiek izvietotas īrējamās telpas, bet lielāko ēkas platību aizņem lielveikals. Lielveikalam paredzēta saimniecības zona. Ēkas galvenais nesošais karkass veidots no tērauda elementiem, tādiem kā kolonnas, piloni, galvenā sija, vantis, kopnes. Inženierprojektā ir izstrādāti nesošo konstrukciju aprēķini, pamatu aprēķini, kā arī atrisināti būvniecības organizācijas un tehnoloģijas, darba drošības un vides aizsardzības jautājumi. Grafiskā daļa iekļauj arhitektūras daļu ēkas stāvu plāni, griezumi un ģenplāns, būvkonstrukciju daļu nesošo elementu rasējumi un mezgli, kā arī tehnoloģisko daļu ar būvdarbu tehnoloģijas rasējumiem un izstrādāto būvdarbu kalendāro grafiku un kustības grafiku. Diplomdarba statiskie aprēķini tiek veikti, izmantojot datorprogrammas Lira un AxisVM, rasējumi izstrādāti datorprogrammā AutoCAD 2007. Bakalaura daļas optimizācijas metodikas īstenošanai izmantota datorprogramma EdaOpt. Diplomdarbs izpildīts datorrakstā latviešu valodā, un tas satur 223 A4 formāta lapas un 9 A1 formāla rasējumu lapas. Diplomdarba ir parādīti 138 attēli un 23 tabulas.
Atslēgas vārdi Tirgus paviljons ar kombinēto pārsegumu
Atslēgas vārdi angļu valodā Market Hall with Combined Roof
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2012 13:43:37