Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mārketinga pilnveidošanas projekts SIA „Graudus””
Nosaukums angļu valodā „Project for improving marketing activities in SIA „Graudus””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Andersone
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Viktors Aleksandrs Šnevels, diplomprojekta nosaukums: Mārketinga pilnveidošanas projekts SIA GRANDUS. Diplomprojekta apjoms ir 90 lappuses, darbā izmantoti 33 informācijas avoti. Diplomprojekta mēris - identificēt nepilnības uzēmuma SIA Grandus saimnieciskajā darbībā, izstrādāt mārketinga pilnveidošanas projektus. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām daām ar nodaām un apakšnodaām, secinājumiem, priekšlikumiem un grafiskās daas. Analītiskajā daā tiek veikta SIA Grandus saimnieciskās darbības analīze, izskatīta uzēmuma pamatinformācija, misija, mēri, stratēijas, sniegta organizācijas struktūras, SVID, finansiālās darbības analīze. Izskatīts mēra tirgus un galvenie uzēmuma konkurenti, kā arī noteiktas uzēmumā pastāvošās problēmas: 1. Uzēmumam jāpievērš lielāka uzmanība reklāmas izveidei un izvietošanai. 2. SIA Grandus jāuzlabo un jāpilnveido uzēmuma vietnes interneta vidē. 3. SIA Grandus jārod risinājumi Borner produkcijas virzīšanai Latvijas tirgū. Projekta aprēinu daā sniegti risinājumi izvirzītajām uzēmumā pastāvošajām problēmām. Tehnoloiskajā daā ir izstrādāta prezentācija flash formāta tehnoloijā, izmantojot Eltima Software Show kit programmu, izvirzīti prezentācijas noformēšanas un izplatīšanas veidi. Darba un dabas aizsardzības daā veikta analīze par attiecībām starp veselību un darbu, kā arī noskaidroti darba aspekti, kuri spēj negatīvi ietekmēt veselību, un kādas metodes jāpielieto, lai to novērstu. Grafiskajā daā iekauti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti.
Atslēgas vārdi Mārketinga pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving marketing activities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 22:07:55